Vi har hört …

Text:

… att skådespelarna Michael Douglas och Catherine Zeta-Jones under ett besök på Ingmar Bergmans hem på Fårö erbjudit sig att öppna plånboken om stat och kommun inte skjuter till de pengar som behövs för driften av det nya Bergmancentret.