»Att partiledarna ställde upp överraskade mig«

Text:

Foto: Johan Paulin/SVT

– Min drivkraft är att genuint försöka förstå deras människosyn och vilket slags samhälle de vill ha. Jag vill utreda vad som har format deras idéer och och komplettera den sakpolitiska debatten med en konkret bild av de värderingar och ideologier som vi kan rösta fram i valet i år.

Var det någonting som förvånade dig under samtalen?

– Det som överraskade mig mest var att de ställde upp på den här typen av samtal i ett skarpt läge. Tittarna får se partiledarna prata om personliga saker som går att ha mycket åsikter om och jag har internationella vänner som säger att varken Merkel eller Obama skulle göra det under en valrörelse.

Delar partiledarna några personlighetsdrag?

– Alla ledare har en tro på sig själva och är förvissade om att de kan föra fram en stor grupps budskap, det är tydligt. Samtidigt finns det stora variationer i uppfattningen om vad ett ledarskap ska ha för kvaliteter, vissa är mer tävlingsinriktade och andra mer lagledare. Vad som är rätt eller fel får tittaren avgöra. Alla är också vana att finna orden men de tvingas i samtalen med mig att tänka högt på ett annat sätt. Det finns inga givna svar när man till exempel pratar om sin uppväxt.

Riskerar inte den här typen av program att bidra till personfixeringen inom politiken?

– Visst, det finns ett stort fokus på personer i politiken men inte på de mer allmänmänskliga aspekterna hos människorna bakom politiken. Syftet med programmet är inte att göra det till en personvalskampanj utan att partiledaren får levandegöra partiets ideologi. I slutändan är det vi väljare som får bedöma om de här personerna är trovärdiga och bottnar i sina värderingar.

Är någon av partiledarna i behov av terapi?

– Det kan vara ensamt på toppen och jag tror att alla som är i en utsatt position behöver ventilera, sen om det är i terapi eller i samtal med en förtrogen vän är en individuell fråga.

Fakta | Fem frågor

Poul Perris är läkare och psykoterapeut och ska i programmet »Nyfiken på partiledarna«, som har premiär i SVT2 söndagen den 19 januari, intervjua alla partiledare.