Skapa konto

Skapa konto
Förnamn är ogiltigt
Efternamn är ogiltigt
Lösenord är inkorrekt
Lösenord och bekräftat lösenord stämmer inte överens

Du måste godkänna användarvillkoren
Aktuellt

Den nakna sanningen

I ett bolag där ingen vågar säga emot blir rissmisk på rumpan vid jakt inga konstigheter.

Meningarna på SCA:s bolagsstämma i onsdags eftermiddag var uppenbart delade. Styrelseordförande Sverker Martin-Löf fortsätter envist att hävda att affärsflyg är självklart för ett företag av SCA:s karaktär och storlek och att något överutnyttjande inte ägt rum. Han ställde kostnaderna i relation till de miljardvärden som skapats inom SCA och försökte därmed förminska excesserna. Revisorerna gick i stort på ordförandes linje. De hänvisade till lagen och menade att inga brott begåtts. 

Från institutionerna var tonläget ett annat. Mats Andersson på Fjärde AP-fonden hävdade att man måste skilja på olagligheter och dåligt omdöme. Marianne Nilsson på Robur efterlyste en ny företagskultur. Anders Oscarsson på AMF sa att vi nu upplevt sagan »Kejsarens nya kläder« i verkligheten. Han pekade på en företagskultur där ingen vågat säga sanningen till ordförande eller vd. Inte ens revisorerna. Han mindes också förra årets stämma, då det beslutades att arvodena till styrelsen skulle höjas kraftigt. Illa, menade han och sa att förtroendet var förbrukat.

Och allt hände samma dag som regeringen skrev på DN Debatt. Men det var väl knappast höga direktörslöner regeringen efterlyste när den skrev att Sverige ska konkurrera med kunskap och inte med låglönejobb?

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera