Varför ska Sverige sitta i FN:s säkerhetsråd?

Text:

Och valkampanjerna och den omröstning som sker i generalförsamlingen i juni är spännande. De har påfallande likheter med hur val går till i fotbollens världsorganisation Fifa. Länder med en blomstrande korruptionskultur kan fälla avgörandet.

Men, återigen: varför sitta med?

Mats Holm finner att den frågan är svår att få ett trovärdigt svar på. Det är enklare är att få svar på frågan hur stora Sveriges chanser att vinna är: små.

Det finns ingen definition av lite mer avancerade »enkla jobb«, såsom vårdbiträde, vaktmästare eller sekreterare. Forskningen är svag. Det vi vet är att jobben försvunnit och att allt fler politiker vill ha tillbaka dem. Brita-Lena Ekström försöker i veckans Fokus reda ut begreppet.

Inte mindre än tre nya kolumnister gör debut i veckans Fokus, två av dem på nya kolumnplatser.

På Sista ordet skriver idéhistorikern och författaren Nils Erik Forsgård, chef för den finlandssvenska tankesmedjan Magma i Helsingfors. Hans senaste två böcker handlar om så skilda ämnen som Europa (Dagarnas skum. Anteckningar från ett år i Europa 2014-2015) och Ernest Hemingway. Det behövs en bred blick av det slaget för att, som Nils Erik gör i sin första text, avkoda skillnaderna i finsk och svensk vårdinformation.

Den nya, odygdiga kolumnplatsen »Synd & skam« kommer Thomas Engström att dela med Nina Lekander. Där synas vår tid, som gjort allt från sopkassen till vilka namn vi ger våra husdjur, till möjliga moraliska minor. Thomas börjar. Även han är författare och litterär far till förre Stasiagenten Ludwig Licht. Han bor sedan i höstas i Tbilisi. Hans första text förklarar hur en osande synd kan stärka dygden i form av litterär bildning.

»Mat & dryck« är inte riktigt den genomsnittliga matkolumnen. Här kommer Axel Odelberg att turas om med Margit Richert. De kommer inte bara att skriva om det vi stoppar i munnen, utan om allt det som är kopplat till vad vi stoppar i munnen. Axel går i det här numret rakt på skillnaden mellan medel- och överklass, speglat i vinval.

Axel är, som alla andra, författare. Hans senaste bok, »Med kungen som verktyg«, handlar om Sven Hedin och borggårdskrisen.