Aktuellt / Inrikes

Nytt förbud mot ålfiske hjälper föga: »Fastnar i turbiner och dör«

Ett nytt ålfiskestopp under tre månader i vinter får knappast ålarna att jubla.

Havs- och vattenmyndigheten inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Myndigheten inför också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket.

Fiskestoppet för ål är för att skydda den akut hotade ålen och innebär att det kommer att vara förbjudet att fiska efter ål i svenska kustområden under samma period som de två senaste åren. Det är då en stor andel vuxna ålar passerar Öresund på sin lekvandring på väg ut ur Östersjön.

Bakgrunden till beslutet är att EU:s fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål.

Den europeiska ålen utgör ett enda gemensamt bestånd, spritt över hela Europa, Nordafrika och de delar av Asien där vatten rinner ut till Medelhavet. Trots den vida utbredning är beståndet fragmenterat över tusentals områden. Biscayabukten tar emot ca 90 % av alla glasålar som kommer till Europa, men gul- och blankålar är jämt fördelade över hela utbredningsområdet. Ålen finns i kustområden, flodmynningar, laguner, floder, sjöar, träsk och diken, och vandrar under hela livet ofta mellan dessa olika typer av uppväxtområden.

– Att under ett år begränsa ett visst fiske i ett delområde ger knappast någon större effekt på hela beståndets möjlighet till långsiktig återhämtning, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten. För beståndets skull hade varit bättre om förbudet hade omfattat allt ålfiske, inklusive fiske av glasål. Dessutom att förbudsperioden harmoniseras mellan länderna.

Varje land ska utifrån EU:s beslut om fiskekvoter för 2020 ha en stopperiod under tre sammanhängande månader, mellan den 1 augusti 2020 och den 28 februari 2021.

– Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet för att ålen ska kunna återhämta sig och nå upp till nivåer som anses hållbara på lång sikt. Inte bara här i Sverige utan i alla EU-länder.

Sverige har genomfört omfattande åtgärder för att minimera påverkan från fisket. Fiskets omfattning och fångster har sedan 2007 minskat med drygt 80 procent.

Det svenska kustfisket efter ål bedrivs i huvudsak på utvandrande blankål från maj till december och sker främst i Kalmar, Blekinge och Skåne. Men en stopperiod inte är lösningen för beståndet, eftersom hotet mot ålen i Sverige i första hand inte är fisket, påpekar Sofia Brockmark.

– Det är allt färre som fiskar ål och medelåldern på de som gör det är 65 år.

Vilket är det stora problemet för ålen i Sverige?

– Att den inte kan komma upp i vattendrag dit de brukar gå, på grund av vattenkraftverken, de fastnar i turbiner och dör. Så det hade varit bättre att förnya villkoren för alla vattenkraftverk.

LÄS OCKSÅ: De sista ålarna – berättelsen om en utrotningshotad art

Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Logga in
eller

Köp FOKUS ONLINE utan bindningstid!

Prova 1 månad för 1 krona

Kampanjpris 1 krona första månaden därefter 149 kronor per månad.

Detta ingår:

Obegränsad tillgång till alla online-artiklar.

Aktuella analyser och fördjupningar.

Dagligt nyhetsbrev.

Fokus på samhällsfrågor, politik, ekonomi, kultur och vetenskap.

Fortsätt

Jag godkänner villkoren för Fokus (FPG Media AB).

Läs nästa artikel
KrönikaInrikes/utrikes
Prenumerera