Analys: Aida lägger rabarber på S-oppositionsrollen

Text: Janne Sundling

Bild: TT

Aida Hadzialic blev gymnasie- och kunskapsminister i Stefan Löfvens regering efter valet 2014. Den unga (27 år) ministern beskrevs de kommande åren som ett av S verkliga framtidslöften.

Ett konsertbesök i Köpenhamn den 13 augusti 2016, där hon tog ett par glas vin, räckte för att sätta stopp, åtminstone tillfälligt, för den politiska karriären. När hon stoppades i poliskontrollen vid Öresundsbron låg hon strax över nivån för rattonykterhet, 0,2 procent.

Aida Hadzialic kallade till presskonferens tidigt nästa dag, en lördag, och meddelade att hon direkt lämnade regeringen.

Hon hade ingen lång politisk bakgrund, men hade suttit en period som kommunalråd i Halmstad. Men framförallt var det hennes personliga historia som fascinerade. Tillsammans med sin familj lämnade hon hemstaden Foča i Bosnien Hercegovina under Balkankriget och kom som flykting till Sverige.

Unga kvinnor med invandrarbakgrund som tar sig fram i det politiska systemet är definitivt en bristvara, och att Hadzialic tvingades/valde att lämna regeringen var en förlust för Stefan Löfven och partiet.

Under åren därefter kom hon att agera rådgivare i public affairs, men det har länge spekulerats i om hon skulle återkomma i politiken.

En föraning om det kom när hon och Carina Persson, chef för Bommersvik Campus, sattes att göra den socialdemokratiska valanalysen för Stockholm län hösten 2018.

Där pekades misslyckandena i både migrationspolitiken och sjukvårdspolitiken ut som två viktiga punkter.

Om migrationspolitiken heter det ”Socialdemokraternas svajiga retoriska linje kostade på väljarnas förtroende för oss, både bland dem som vill ha en mer generös flyktingpolitik och de betydligt fler som tycker att vi ska skärpa politiken. ”Väljarna undrade på goda grunder om vi bara försökte säga det de ville höra. Har (s) ingen egen ryggrad?”, som en av de vi intervjuade sa”.

Om sjukvårdspolitiken konstateras att ”De flesta har nog insett vid det här laget att det är hög tid att lyssna på vad väljarna (och valanalyserna) från de senaste tre-fyra nationella valen har sagt och utveckla en ny sjukvårdspolitik som tar sin utgångspunkt i väljarnas verklighet och deras oro för tillgängligheten”.

Ett annat råd är ett mer fritt svävande, kanske: ”Lägg rabarber på framtidstron”.

Aida Hadzialic presenteras av Annika Andersson Ribbing, ordförande i valberedningen, som Socialdemokraternas i Stockholm förslag till finansregionsråd i opposition. Foto: TT

Många hade trott att Socialdemokraterna skulle göra ett bättre landstingsval än de gjorde 2018. Upprepade skandaler kring både upphandling och drift av Nya Karolinska kunde antas belasta de styrande allianspartierna och i synnerhet Moderaterna. M tappade rejält i landstingsvalet, men de stora vinnarna var i stället C, SD och V. Samtidigt som S noterade en ökning i flera vanligtvis blå stockholmskommuner, backade de något i landstingsvalet.

Samtidigt som konflikten ”stad och land” blir allt tydligare finns det många tecken som tyder på att unga, välutbildade kvinnor i storstad kan bli en nyckelgrupp i nästa val. Centerpartiet hade redan i förra årets val haft framgångar i den väljargruppen, och fortsätter ha det enligt senare opinionsundersökningar.

S i Storstockholm har också haft problem i hur de ska lansera sig inför väljarna. Minns till exempel när duon Carin Jämtin och Ilija Batljan 2010 försökte lansera förslaget om butlertjänster i anslutning till tunnelbanan.

Nomineringarna av nytt ledande S-namn i Stockholms läns landsting när nuvarande Erika Ullberg slutar har innehållit flera tunga företrädare med bakgrund i kommunpolitiken, som Jonas Nygren, tidigare kommunstyrelseordförande i Sundbyberg, och Lars Bryntesson, tidigare kommunstyrelseordförande i Värmdö och Sigtuna. Men valberedningen hade ett ess i rockärmen – eller kanske snarare i hjärterdrottning. En enig valberedning står bakom Aida Hadzialic. Förslaget kommer att behandlas under partidistriktets extrakongress den 7 september.

Och nu får Aida Hadzialic, 32, en central roll i partiets försök att lägga rabarber på framtiden.