Apkoppor – ett begränsat hot

Ett utbrott av apkoppor har nått Sverige, men experter tar viruset med ro.

Text:

Bild: Matt Rourke / AP

Det första fallet av apkoppor i Sverige identifierades 19 maj. Dagen därpå klassificerades sjukdomen som allmänfarlig, och Världshälsoorganisationen har kallat till krismöte. Men att vi står inför en ny pandemi av covid-mått är osannolikt.

– Det här är ett virus som inte är så väldigt smittsamt. Framför allt smittar det via kontakt människor emellan, alternativt via textilier om man tar hand om en sjuk persons kläder eller sängkläder, säger infektionsläkaren och docenten Rolf Gustafson till Fokus.

Apkoppor finns hos apor och gnagare i centrala och västra Afrika, och lokala utbrott med ett tiotal eller hundratal fall inträffar ibland, exempelvis i samband med att smittade djur jagas och tillagas. Mellan människor sprids smittan ofta via sexuella kontakter; ett kluster av fall har till exempel spårats till en bastuklubb i Spanien som frekventeras av män som har sex med män.

Dödligheten under de senaste utbrotten av apkoppor har legat mellan tre och sex procent, uppger WHO. Variationen är dock stor, framför allt eftersom det finns två olika varianter av apkoppor: den centralafrikanska och den västafrikanska.

Rolf Gustafson. Foto: Hugo Thambert

– Det här är en västafrikansk variant, som ger en – som det verkar – mildare sjukdom där dödsfall är väldigt ovanliga, säger Rolf Gustafson.

Drabbade får allmänna sjukdomssymptom, som muskelvärk, trötthet och feber. Därefter följer ett utslag som ofta börjar i ansiktet, sprider sig över kroppen och sedan övergår i blåsor. I likhet med den besläktade sjukdomen smittkoppor finns en risk att blåsorna lämnar vanprydande ärr i ansiktet.

Smittkoppor var en mycket smittsam sjukdom med omkring 20 procents dödlighet. WHO klassificerade sjukdomen som utrotad år 1980 efter ett omfattande globalt vaccinationsprojekt, och vaccinet som användes då, och som ingick i Sveriges allmänna vaccinationsprogram fram till 1976, tillverkas inte längre. Däremot har nya vacciner mot smittkoppor utvecklats – och de är effektiva även mot apkoppor.

Sverige anmälde förra veckan sin önskan att delta i en EU-gemensam upphandling av smittkoppsvaccinet Imvanex, som tillverkas i Danmark av läkemedelsbolaget Bavarian Nordic. I USA och Kanada är Imvanex godkänt för användning även mot apkoppor, men i EU i nuläget enbart mot smittkoppor. Enligt Rolf Sass Sörensen, vice president investor relations på Bavarian Nordic, innebär det dock inget hinder i praktiken. Europeiska länder kan välja att använda vaccinet ”off label” även mot apkoppor.

– Off label-förskrivning är väldigt vanlig. Man kan luta sig mot andra godkännanden, i det här fallet USA:s och Kanadas. Exempelvis sålde vi apkoppsvaccinet till Storbritannien när de hade ett utbrott förra året, där det användes off label, säger Rolf Sass Sörensen.

Skulle man vaccinera mot apkoppor i Sverige skulle det röra sig om individer i en smittad persons närhet, tror Rolf Gustafson.

– Det är inte någon allmän vaccination som är på gång.

Att smittspridningen vi ser nu skulle vara början på en allvarlig pandemi bedömer han som väldigt osannolikt.

– Man ska ju hålla en låg profil när man uttalar sig om saker som vi inte vet hur de kommer att utvecklas, men ingenting tyder på det. Det skulle förvåna väldigt mycket, även om man ska ha stor respekt för allt det okända. 

***