Byggprojekt med linbana i Göteborg bantas – från 4 till 2 miljarder kronor

Text:

Bild: TT

Göteborg är en delad stad på mer än ett sätt. Det mest påtagliga och synliga är Göta älv som delar stadens södra och norra delar. Samtidigt växer staden på norra sidan, med bostäder och arbetsplatser på det som tidigare var gamla varvsområden på Hisingen.

Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 fanns det stora planer på att till jubileet kunna inviga en ny förbindelse via linbana över älven. Den skulle ”bara” behöva kosta 1,1 miljarder kronor hette det då.

Men en första mer detaljerad utredning pekade på att kostnaden snarare skulle bli fyra miljarder kronor. Det fick politikerna att i våras beställa en utredning om hur kostnaderna kan minskas. Och i dag vid lunchtid presenterade trafikkontoret två bantade alternativ, och Västtrafik ett förslag med bussar kombinerat med elfärjor i skytteltrafik.

  • Trafikkontorets förslag 1 bygger på linbanan med tre stationer: Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och möjlighet till vidare utbyggnad till Wieselgrensplatsen senare. Kostnad: 2,19 miljarder kronor.
  • Trafikkontorets förslag 2 bygger på samma stationer men ingen framtida utbyggnad och färre gondoler för passagerare än i originalförslaget. Kostnad: 2,16 miljarder kronor.

Och nu räknar man med 1 000–1 500 resenärer per timma, jämfört med originalförslagets 2 000 resenärer. En ny gondol ska fara iväg var 80:e sekund i stället för var 45:e sekund, och linbanan trafikeras 16 timmar om dygnet i stället för 19 timmar.

Västtrafik alternativ med elfärja och elbuss beräknas kosta 1,4 miljarder kronor.

Nu ska politikerna ta sig en funderare på de presenterade förslagen, och ett första beslut väntas tidigast inom en månad. Därefter ska beslut fattas i både fullmäktige och regionen liksom på nationell nivå.

Trafiknämndens ordförande Toni Orsulic (M) har tidigare sagt till Göteborgs-Posten att det inte är säkert att Göteborgs stad går vidare med linbaneplanerna, även om de håller budget.

– Det finns ingen garanti att vi går vidare. Utan det handlar helt enkelt om hur mycket kollektivtrafik man får för pengarna, sa trafiknämndens ordförande Toni Orsulic (M) tidigare i oktober.

Två partier är uttalade motståndare till linbanan: Sverigedemokraterna och lokala Demokraterna. Göteborg styrs sedan valet i höstas av en borgerlig koalition i minoritet.

Bara att utreda linbanan har sedan 2013 kostat omkring 100 miljoner kronor.

I våras begravde Sollentuna kommun sina planer på en linbana till nya bostadsområdet Väsjön-Edsberg som väntas få runt 10 000 invånare i Sollentuna. Där har man i stället valt att trafikera sträckan med buss.

Linbaneprojektet har pågått sedan 2014 och kopplats till utbyggnaden av det nya området i Väsjön. Men det blir alltså inte av.

LÄS OCKSÅ: Hisingen först – världen sen