De fick Nobelpriset i medicin för sin cellforskning

Text: Ebba Blume

Tre läkare och forskare, varav två amerikaner och en britt, fick dela på Nobelpriset i medicin i år. De tre Nobelpristagarnas upptäckt beskriver ett molekylärt maskineri som reglerar geners aktivitet beroende på hur syrehalten varierar, uppger TT. 

Forskarnas upptäckter kan exempelvis förklara hur ämnesomsättningen fungerar; hur celler anpassar sig på höga höjder, där tillgången till syre är lägre. Men framför allt har de tre läkarnas forskning hur cellernas maskineri anpassar sig till syretillgången varit grundläggande för att utveckla metoder mot cancer, blodbrist och en rad andra sjukdomar där syrereglering har betydelse.

Den mekanism som de tre forskarna har förklarat är grundläggande för kroppens funktioner, och deras upptäckter har haft betydelse för att förstå hur många sjukdomar ska behandlas.

– Inte minst för att förstå vad som händer vid fysisk träning, eller vid blodbrist och stroke, då cellerna utsätts för låga syrenivåer, uppger Patrik Ernfors, professor i vävnadsbilogi vid Karolinska Institutet, till TT.

Hur cellerna anpassar sig efter varierande syrenivåer har tidigare varit okänt, konstaterar DN:s vetenskapsredaktör Maria Gunther. Forskarna har bland annat visat hur mängden av proteinet HIF-1a ökar när syrenivån är låg och i stället bryts ned när syrenivån ökar. Försök finns att utveckla läkemedel som ökar tillgången på HIF-1a vid blodbrist och minskar samma protein vid cancertumörer, uppger DN.

Gregg L Semenza, som upptäckte proteinet HIF-1, som tillåter cancerceller att anpassa sig till syrefattiga omgivningar, är född 1956 i New York och professor på John Hopkins University School of Medicine, USA. Sin doktorstitel fick han vid University of Pennsylvania i Philadelphia 1984, och han är sedan 16 år tillbaka chef för the Vascular Research Program vid John Hopkins Institute for Cell Engineering. Även William Kaelin, vars laboratorium forskar kring hur tumörer hålls tillbaka av proteiner, föddes i New York och blev professor i medicin vid Harvarduniversitetet 2002.

Sir Peter Ratcliffe, som har forskat om hur celler reagerat på syrebrist, föddes 1954 i Lancashire, Storbritannien. Han är läkare på John Radcliffe Hospital i Oxford, där han startade sin egen forskning och blev professor 1996.

Nobelkommitténs ordförande Thomas Perlmann har via telefon kunnat ge det glädjande beskedet till samtliga av de tre Nobelpristagarna. Två av dem sov när de fick beskedet, meddelar han.

– De var extremt glada, uppger Thomas Perlmann, enligt Dagens Medicin, och de är även glada att dela priset med varandra.

De tre forskarna får nu dela lika på priset, som är nio miljoner svenska kronor.