Klimataktivist anställdes på samhällskritisk tjänst på Energimyndigheten

Rörelsen Extinction Rebellion är känd för samhällsomstörtande klimataktioner. En av dess aktiva anställdes på en säkerhetsklassad tjänst på Energimyndigheten – med tillgång till information om svaga punkter i Sveriges gasförsörjning.

Text:

Bild: TT

Statens Energimyndighet har ansvar för säkerheten och tryggheten i landets energisystem. Bland annat gasleveranserna som sker genom pipeline till Sverige. Det finns bara en sådan och den är avgörande för såväl Västsveriges näringsliv och konkurrenskraft, som för samhällskritisk verksamhet som rening av dricksvatten och reservkraftsförsörjning.

Tjänstemannen har deltagit och fört talan under klimatkritiska demonstrationer arrangerade av Extinction Rebellion.

För några månader sedan tilldelade Energimyndigheten rollen som gassamordnare, vilken är säkerhetsklassad av Säpo, till en person som är engagerad i det klimataktivistiska nätverket Extinction Rebellion. Nätverket genomför regelbundet utomparlamentariska aktioner och civil olydnad i avsikt att förhindra koldioxidutsläpp och användning av fossila bränslen.  Bland annat har de gjort sig kända genom att limma fast sig själva vid motorvägar, broar och flygplatser för att stoppa trafiken och få genomslag för sina fossilkritiska budskap.

Fokus har studerat tjänstemannens flöde i sociala medier och kunnat notera hur vederbörande har deltagit i aktioner, samt varit mycket politiskt konfrontativ i miljöfrågor i sina inlägg. Sedan anställningen påbörjades för några månader sedan upphörde uppdateringarna, men hennes deltagande i Extinction Rebellions aktioner har fortsatt i undergruppen Rebellmammorna, bland annat i en aktion så sent som förra månaden.

Säkerhetsklassad tjänst

Tjänstemannen har visat ett tydligt politiskt engagemang i energifrågan på sociala medier.

Gassamordnaren har genom sin roll omfattande kunskaper och inblick i Sveriges gasberoende verksamheter, vilka de är, var de ligger och hur de försörjs med energigas. Fokus har bland annat talat med Gustav Boëthius som tidigare innehade rollen. Han är i dag försörjningsexpert och författare till boken "Ledningen" som handlar om Energimyndighetens hantering av gasfrågan. Han är både förvånad och orolig över att rollen har tilldelats en person med en så tydlig miljöpolitisk agenda.

– Gassamordnaren på Energimyndigheten får i princip obegränsad tillgång till information om sårbarheten hos svenska industriföretag. Det rör sig delvis om alla gasberoende verksamheter, men man får även insyn i svagheter rörande elförsörjningen och andra energislag. Dessutom har man tillgång till känsliga internationella forum och processer, säger Gustav Boëthius.

– Om gassamordnaren umgås med personer som är intresserade av att sabotera infrastruktur blir detta en enorm risk för rikets säkerhet och även för andra länder.

Hur ser du på att Energimyndigheten har förbisett tjänstemannens politiska engagemang när den låg så öppet på sociala media?

Gustav Boëthius hade tidigare tjänstemannens roll. "Det är mycket pinsamt", säger han. Foto: Privat

– Det är fruktansvärt förtroendeskadligt för en myndighet som har en sådan avgörande roll för svensk krisberedskap. Informationen om gassamordnarens engagemang i XR har legat öppet på Facebook. Det är mycket pinsamt.

Tjänstemannen förnekar inte sitt tidigare engagemang i rörelsen eller deltagandet i klimatpolitiska aktioner under våren, men vill i övrigt inte kommentera saken.

– Jag förstår varifrån dina uppgifter kommer. Jag har hamnat i en mycket obehaglig situation men jag har inte gjort något olagligt. Frågan som du refererar till är hanterad av Energimyndigheten.

På vilket sätt är frågan hanterad?

– Det kan jag inte gå in på.

Även tjänstemannens chef på Energimyndigheten, Anders Wallinder, säger att frågan är ”hanterad”. Han vill i övrigt inte gå in i enskilda ärenden men svarar gärna generellt på hur myndigheten hanterar liknande frågor.

Anders Wallinder, avdelningschef för energiberedskap, säger att situationen är "hanterad". Foto: Pressbild

Om myndigheten märker att en säkerhetsklassad tjänsteman har ett starkt politiskt engagemang i en rörelse som är beredd att begå olagliga handlingar – hur agerar myndigheten då?

– Får man reda på en sådan sak så ska personen inte arbeta med sådana saker längre. Vi måste stå på de tre energipolitiska benen som är ekologisk hållbarhet, samhällets försörjningstrygghet och konkurrenskraft i näringslivet. Man måste som tjänsteman agera oberoende där.

Gör myndigheten gedigna efterforskningar om bisysslor och dylikt före en anställning?

– Ja, det gör myndigheten. Men även Säpo, som gör en prövning av varje person i samhällskritiska tjänster.

Har det hänt att det ändå i efterhand framkommer sådana uppgifter?

– Det är också sådant som kan ändras över tid. Och vi har kontinuerliga uppföljande säkerhetssamtal.

***