KTH:s rektor bröt mot lagen vid professorsutnämning

Kungliga Tekniska Högskolan bröt mot lagen då rektor Sigbritt Karlsson befordrade en av sina medarbetare till professor. Det meddelar nu Universitetskanslersämbetet i ett beslut.

Text:

Bild: TT / KTH / TOBIAS OHLS

Fokus har tidigare rapporterat om den turbulens som uppstod på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) efter att dess rektor, Sigbritt Karlsson, utnämnde en av sina nära medarbetare, Muriel Beser Hugosson, till professor genom ett så kallat kallelseförfarande.

– Rektorn drar genuskortet för att motivera sin anställning av Muriel Beser Hugosson. Sedan flera år tillbaka är det inte kompetens som räknas, utan snarare kompisallianser. Jag hoppas att korthuset nu faller, sade en anonym källa till Fokus.

I ett nyligen publicerat beslut meddelar Universitetskanslersämbetet att KTH och dess rektor bröt mot lagen.

Kallelse till professor innebär ett snabbspår till professorstiteln utan att behöva redovisa de hårda meriteringskrav som i normala fall används vid en professorsutnämning. Kallelsemöjligheten tillkom 2011 i högskoleförordningen för att locka mycket meriterade personer, främst internationellt framgångsrika forskare, till svenska universitet och högskolor.

Men i detta fall har det handlat om en person som redan var anställd vid KTH sedan flera år tillbaka. Dessutom har KTH underlåtit, i strid med lagen och med lärosätets egen praxis, att kalla in sakkunniga för en bedömning inför tillsättningen.

– Hon har missbrukat kallelsemöjligheten och befordrat en av sina närmaste medarbetare till professor trots att hon saknar de väsentliga meriterna för det, sade Björn Hårsman till Fokus då. Han är professor emeritus och innehade tidigare den tjänst som Muriel Beser Hugosson hade vid KTH.

Händelsen anmäldes till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som i ett nyligen fattat beslut konstaterar att KTH och dess rektor Sigbritt Karlsson inte bara stred mot lagen genom kallelsen. Dessutom har hon genom sitt agerande riskerat att undergräva förtroendet för lärosätet. KTH får i beslutet ”allvarlig kritik för brister vid hanteringen av kallelseprofessuren”.

I beslutet konstateras att KTH:s kallelseförfarande står i strid med högskoleförordningens fjärde kapitel, 6-7 paragraferna. Där anges att kallelserna ska användas restriktivt och att sakkunnigbedömning ska göras om det inte är uppenbart obehövligt.

– Vi har begärt att KTH ska redovisa åtgärder före den 31 januari nästa år. De har i ett yttrande till oss meddelat att de ska revidera sina styrdokument och rutiner för att undvika att liknande inte händer igen, säger juristen Carl Braunerhielm vid UKÄ.

Rektor har brutit mot lagen – vad väntas det bli för påföljd av det?

– UKÄ har inga sanktionsmöjligheter som tillsynsmyndighet. Vi kan bara uttala kritik och kräva redovisning av åtgärder. Och det har vi gjort.

Det var stiftelsen Academic Rights Watch som var först med att uppmärksamma den olagliga kallelsen, då de beskrev händelsen på sin hemsida i april i år.

Erik J. Olsson är professor i teoretisk filosofi vid Lunds Universitet och en av de drivande krafterna i stiftelsen.

– Det som har hänt är inte bara oakademiskt och regelvidrigt, det strider dessutom mot lagen, sade han till Fokus i somras.

– Rektor Sigbritt Karlsson har drivit en radikal jämställdhetsagenda. Bakom det hela ligger radikala idéer om patriarkala strukturer i samhället. De har en egen vice-rektor som i princip bara håller på med det de kallar jämställdhet och de har infört genuskurser på alla utbildningar, sade han vidare.

Fotnot: Fokus söker rektor Sigbritt Karlsson.

***