”Risken är att din son kommer att avsky genusdagis”

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Min flickvän vill sätta vår son i genuspedagogisk förskola och jag är rädd att det ska ge honom en förvirrad självbild. Är det här en strid jag borde ta? 

David Eberhard svarar:

Har du frågat din flickvän varför hon vill sätta sonen i en sådan förskola? Vilka är motiven? Och vad är problemet om han inte går där? Den diskussionen kan man ju ta utan att det behöver bli en strid.  

Samtidigt har jag uppfattningen att alla strider är värda att ta. Annars riskerar man att allt fler saker blir frågor som inte är värda att strida för. Man intalar sig att det där är inte viktigt. Efter tillräckligt många sådana ställningstaganden är man inte längre delaktig i familjelivet. Så om du inte håller med flickvännen; ta striden för ert förhållandes skull. 

Frågan blir då snarare hur du kan vinna. I stort sett alla förskolor har i dag en genuspedagogisk inriktning. Det är inskrivet i läroplaner och direktiv. Genusperspektivet finns sedan med genom hela skolan och fortsätter i vuxenlivet, bland annat på många håll i statsapparaten. Detta kan ju i sig vara ett argument för att inte placera sonen i en speciell förskola. 

Men det betyder också att ett frontalangrepp mot genusteorierna kommer att fallera, givet den andra sidans dominans. Då är det bättre att ge din son sakliga argument mot likhetsfeminismens stolligaste idéer när han blir lite äldre. Läs läxor med honom och uppmärksamma honom på bias och tillrättalägganden i läroböcker. Diskutera också samtiden öppet hemma. Var jobbig. Inte mot din flickvän, men mot de idéer som medverkar till att dagens unga pojkar hamnar efter i skolan. 

Om du är konflikträdd kan du ju alltid ge vika i stället. Det finns då en betydande chans att din son som vuxen kommer att avsky genusdagis efter att ha blivit förfördelad i ett sådant på grund av sitt kön.

David Eberhard är psykiater och författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varje vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

***

Text:

Toppbild: TT