Mer än var tredje lärare utsatt för våld

Grundskollärare är bland den mest våldsutsatta yrkesgruppen i Sverige enligt en färsk undersökning. De är inte bara oroliga över att elever ska slå ihjäl varandra utan också själva rädda för att misshandlas om de ingriper.

Text:

Bild: TT

Skolinspektionens dokumentation är skrämmande läsning. Vilda slagsmål utbryter utanför expeditionen. Lärare vågar inte ingripa av rädsla för att själva bli slagna trots att elever vädjar om hjälp. Upplopp hänger i luften.  

Grundskollärare tillhör bland de mest våldsutsatta yrkesgrupperna, visar en färsk sammanställning från SCB. Hela 36 procent av grundskollärarna i Sverige uppger att de har utsatts för våld eller hot om våld de senaste 12 månaderna. Snittet för alla yrken är 13 procent. För lärare har dessutom våldsutsattheten ökat betydligt de senaste åren, medan snittet har legat still för övriga yrkesgrupper. Uppgifterna baseras på Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning och görs vartannat år. 

Vad gäller polisyrket är det för få svarande i undersökningen. Men däremot har man klumpat ihop poliser med försvarsanställda, brand- och räddningsverksamhet, rättsskipning och totalförsvaret. Lärarna är marginellt mer utsatta för våld än denna grupp under de senaste tre åren. 

700 skjutningar i närheten av grundskolor

Lärares utsatthet för våld har ökat markant de senaste åren. År 2017 var det 30 procent av lärare som hade utsatts, jämfört med dagens 36 procent. Går vi ända tillbaka till 1997 var det bara 20 procent, medan snittet för alla yrken har varit stabilt sedan dess.

En nyligen gjord undersökning av statistikföretaget Infostat visar också att drygt 700 skjutningar har skett i närheten (inom en radie av 500 meter) av grundskolor under de senaste tre åren. 16 procent av Sveriges grundskolelever – 196 000 barn – går på en skola där det skett en eller flera skjutningar inom 500 meters radie de senaste tre åren, rapporterade SVT nyligen

Våldet finns även inne i skolorna i allt högre utsträckning. En rapport som gjordes av Lärarnas Riksförbund 2017 och som sammanställer undersökningar och intervjuer gjorda på drygt 100 av landets mest utsatta skolor av Skolinspektionen ger en skrämmande bild i blixtbelysning. Extra skrämmande är kapitlet med den ödesmättade rubriken ”Förekomst av våld”.  

– Det är en vidrig situation för både lärare och elever som framkommer, säger Pontus Bäckström, som är utredningschef vid Lärarnas Riksförbund och var den som låg bakom rapporten.

I Skolinspektionens noteringar finner man vittnesmål av elever och lärare om kaos med bråk, slagsmål, kränkningar, bristande studiero, vandalisering och otrygghet. Elever filmar andra elever när det uppstår storbråk. Lärare vågar inte ingripa, trots att elever vädjar om hjälp. Lärare beskriver hur deras skola hela tiden balanserar på gränsen till upplopp. Elever undviker andra elever av rädsla för hämndaktioner. Många lärare är rädda att elever ska slå ihjäl varandra. Lärarna själva uppger att hälften av kollegerna aldrig skulle våga gå emellan i ett bråk av rädsla för att själv bli slagen. 

Vid ett tillfälle, när Skolinspektionen är på besök, fallerar rastvaktssystemet. Det utbryter vilt slagsmål utanför konferensrummet. Rastvakten försöker, utan framgång, avbryta och får ingen hjälp från någon vuxen. 

– Skolan är en spegelbild av vad som händer i samhället i stort. Våld i samhället föder våld i skolan. Detta är sannolikt resultatet av att det svenska samhället har en ökande segregation. När jag jobbade som lärare förekom också slagsmål. Men det som har hänt de senaste åren är något alldeles extra. En våldsamhet som går utöver vad som tidigare har varit, säger Pontus Bäckström.

Han pekar på exempel ur Skolinspektionens material som visar att det i vissa skolor finns familjefejder och religiösa motsättningar som kommer in i skolans värld.

– Fejder mellan familjer har förekommit i Sverige också, säger han och nämner de släktfejder i Norrland som beskrivs i Mikael Niemis bok Populärmusik från Vituula, och fortsätter:

– Men detta går inte att jämföra. Detta är något helt nytt, att motsättningar mellan grupperingar tar sig in under skolans tak, liksom det ökade våldet som sker till följd av drogförsäljning. Men detta gäller ett fåtal skolor i utsatta områden och förklarar inte hela den stora ökning av våldsutsatthet vi ser hos landets lärare. Vi har en trend av ökande våldsutsatthet generellt som inte under några omständigheter kan accepteras, säger han.