MP inte redo att lämna regeringen: »Hoppas inte frågan behöver ställas«

Text: Ebba Blume

Bild: TT

I dag fredag lämnar partierna in sina skriftliga invändningar mot den utredning från Migrationskommittén, som blottat stora sprickor mellan regeringspartierna, och ställt S närmare partier som L, KD och SD än MP. Tonen mellan S och MP är kylslagen, det som skulle vara en överenskommelse som löste knutarna i migrationsfrågan har låst sig i vad som ser ut som ett dödläge. Enda partiet som står bakom kommitténs samtliga 26 förslag är Socialdemokraterna. Liberalerna, som ändrat sig angående anhöriginvandringen, har nu valt att endast vända sig mot två av förslagen, medan KD stöder 23 förslag. Centern och Moderaterna ställer sig bakom 18 av dem. Moderaterna kommer dessutom att skriva en reservation och ett särskilt yttrande; de vill se högre krav för permanent uppehållstillstånd och stramare regler för anhöriginvandring, samt ett volymmål för asylsökande.  SD, som röstat för åtta av punkterna har i sin tur lagt fram ett alternativt förslag till migrationspolitik på DN Debatt.

LÄS OCKSÅ: S vill få igenom ny migrationslag – hotar med att köra över MP

Miljöpartiet, som anser förlagen inhumana, har bara röstat för tre av dem, vilket fått migrationsminister Morgan Johanssons (S) tålamod att tryta. I går sade han sig fast besluten att gå vidare med migrationskommitténs förslag, skicka förslaget på remiss, och han uteslöt inte att köra över MP genom att gå direkt till riksdagen med förslagen.

Man har spekulerat i att låsningen kan få MP att lämna regeringen. MP har tidigare också hotat utlösa regeringskris till följd av den djupa splittringen i frågan. Men enligt migrationskommitténs ledamot Annika Hirvonen Falk (MP) behöver det inte bli aktuellt.

– Jag hoppas att den frågan inte kommer behöva ställas. Jag tror att vi kan nå en överenskommelse, och kommer att arbeta för det, säger hon till Fokus.

Morgan Johanssons hot om att gå direkt till riksdagen med förslagen för att kunna köra över MP, eller att trotsa partiet och skicka förslaget på remiss, ser hon inte som sannolikt. Det finns en procedur på regeringskansliet för att bli överens om vad som ska skickas på remiss och läggas fram som proposition för riksdagen. Det sker först när regeringen är överens och beslutar om den, resonerar hon.

Morgan Johansson skulle dock kunna försöka gå runt beredningskravet i regeringskansliet genom att skicka förslaget på remiss och låta sitt departement skriva en proposition, som statsministern eventuellt skulle kunna lägga fram på ett regeringssammanträde. Men enligt Anna Hirvonen är oddsen höga för att något sådant ska ske.

– Det har inte hänt tidigare att man först inte haft dialog, före en överenskommelse, så jag utgår ifrån att vi kommer att sätta oss i nya samtal om framtidens flyktingpolitik och nå en överenskommelse. Socialdemokraterna kan inte förvänta sig en politik som till 100 procent är deras, alla måste vara beredda att kompromissa.

Hennes eget parti verkar dock inte särskilt inställt på kompromisser just i migrationsfrågan.

Förslagen om en åtstramning vad gäller permanenta uppehållstillstånd är inhumana, anser Annika Hirvonen Falk, som menar att permanenta uppehållstillstånd bäst bidrar till att flyktingar integreras i samhället.

Behövs inte en stramare migrationspolitik för att få kontroll över en integrationspolitik som tycks ha havererat; i form av utsatta områden, skjutningar, arbetslöshet? 

– De förslag som nu läggs fram gör i stället att de som kommer i framtiden kommer att få svårare att integreras i samhället. Många tror att det genom familjeåterförening är möjligt att ta hit fan och hans moster. Men det handlar om att barn ska få leva med sina föräldrar, och en hbtq-flykting få leva med sin partner.

Mäktar Sverige med en migrationspolitik enligt er modell i en tid när arbetslösheten redan är stor, och landet ekonomisk skört till följd av coronapandemin?

– Permanenta uppehållstillstånd ökar incitamenten för flyktingar att lära sig språket, rota sig, integreras, svarar Annika Hirvonen Falk.

Nu under fredagen lämnas reservationerna in, och den 15 september lämnar den migrationspolitiska kommittén över sitt förslag till ny lagstiftning. Regeringen ska då ta ställning till vad som ska remitteras, och hur de ska gå vidare. Den tillfälliga lag, som infördes efter flyktingkrisen 2015, slutar gälla nästa sommar. Har man då inte en ny lag att ersätta den med kommer den lag som gällde före flyktingkrisen att åter träda i kraft.

LÄS OCKSÅ: M:s krav: max 5000 asylsökande i Sverige