Nya kravet: Nätläkare kan tvingas ta emot fysiska besök

Text: Ebba Blume

Den fysiska och digitala vården bör integreras, och att även erbjuda fysisk vård ska vara ett villkor för att nätläkarna ska få ingå i ett system med offentlig finansiering. Det föreslår slutbetänkandet i utredningen Digifysiskt vårdval, som överlämnades till socialminister Lena Hallengren (S) i veckan. Att ha separata system för nätläkare är på sikt inte hållbart, enligt regeringens utredare och tidigare sjukhuschef Göran Stiernstedt.

I dag räcker det att en nätläkare har etablerat sig som vårdgivare i en enda region för att genom utomlänsvård kunna ta emot patienter digitalt från hela landet, med ersättning från patientens hemregion. Bolagen behöver alltså inte vara fysiskt närvarande i regionen. Med det digifysiska vårdval som föreslås måste den nätläkare som vill fortsätta få offentlig finansiering ansöka om etablering i alla regioner där företaget vill verka.

Men både Kry och Min Doktor varnar för att kravet, om det går igenom, leder till ökade kostnader för nätläkarbolagen, som då skulle dra sig för att erbjuda vård i hela landet. Det vore ett bakslag för jämlikheten, säger Livia Holm, utvecklingschef på Kry, till Di Digital. 

I dag driver många av nätläkarbolagen på pappret sin vård via Region Sörmland, där de driver egna vårdcentraler eller har avtal via underleverantörer. Sörmland är den region som har lägst patientavgifter; där betalar patienten 100 kronor för att få vård via app.

Men totalt har sjukvårdens kostnader för patienter som valt att träffa läkare eller sjuksköterska i mobilen ökat kraftigt i landet  det senaste året; nätläkarna kostade den offentliga vården i Sverige en kvarts miljard under 2018.

Populärast är den digitala vården i storstadsregionerna med flest besök per invånare i Stockholms län, Västergötland och Skåne.

Men nätläkarna står enligt Stiernstedt också för en föredömlig tillgänglighet, som den offentliga vården bör ta efter genom att digitalt vara kontaktbare dygnet runt.

Utredningen föreslår också att alla ska vara listade på en godkänd vårdcentral som ger såväl digital som fysisk vård. Listning ska enligt förslaget införas i lagstiftningen och en patientavgift på 100 kronor ska införas på listad vårdcentral.