Så kan vaccineringen skilja sig beroende var i Sverige du bor: »Hur når vi alla?«

Text:

Bild: TT

Under första kvartalet 2021 beräknas Sverige få fyra miljoner doser vaccin, förutsatt att Pfizer, Moderna och Astra Zeneca godkänns. I april väntas ytterligare två nya vaccin.

FHM meddelade i fredags att covid-19-vaccination kommer att vara gratis. 600 000 människor står först i kön att erbjudas vaccin: äldre på särskilda boenden eller med hemtjänst, personal inom äldreomsorgen, och anhöriga som lever med någon i dessa grupper. Övrig hälso- och sjukvårdspersonal, 70-plussare och övriga i riskgrupp står sedan på tur.

Det kommer att bli Sveriges största logistikprövning sedan andra världskriget. Så hur ska allt det här genomföras? Fokus har frågat samtliga landets 21 regioner.

Sju av 21 regioner har säkerställt allt material som behövs för vaccineringarna, inklusive kryofrysar med möjlighet att hålla temperaturen minst -70 grader och lägre - Kalmar, Jönköping, Stockholm, Halland, Västra Götaland, Västernorrland och Örebro. Majoriteten av regionerna svarar att de redan skaffat allt förbrukningsmaterial de behöver redan idag, samtliga har beställt.

Regionerna i Gävleborg, Dalarna, Västerbotten, Gotland, Västmanland, Värmland, Östergötland och Jämtland har ännu inte fått tillräcklig fryskapacitet. Upphandling sker i några fall, i andra fall är beställningar gjorda.

– Vi har några minus 80-frysar här som vi kommer att använda, men det här med frysarna är ett bekymmer. Vi har gjort beställt en till men vi kan inte säkert säga att vi får den i tid, säger Åke Tenerz, medicinsk stabschef, Region Västmanland.

I norr samarbetar fyra regioner om transportförvaring i Umeå, med gemensamma frysar som utrustas med larm och reservkraft. Därifrån fördelas vaccin mellan Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Egna frysar har också beställts.

– De ska komma, men om de inte gör det så har vi försäkrat oss om att få låna frysutrymme här i Umeå så vi kommer att ha fryskapacitet oavsett, säger Ronny Lestander, vaccinssamordnare Region Västerbotten.

Samtliga regioner kommer att följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Men metoderna för att åstadkomma vaccineringen skiljer sig åt en hel del.

I frågan råder en hel del osäkerhet. Hur kraftfullt ska man uppmana till något som i grunden är valfritt? Och hur får man dem som tvekar att ta ett nytt vaccin?

En del regioner tolkar det som att det är okej att kalla vissa grupper till vaccination, andra inte. Uppsala, Blekinge, Västra Götaland, Halland, Västernorrland, Värmland och Dalarna svarar att de kommer ha direkta kontakter med vissa riskgrupper.

– När det gäller grupperna som prioriteras först kommer någon typ av kallelsesystem att användas. När det gäller den övriga befolkningen har vi ännu inte fattat beslut, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Uppsala.

“Vaccination är ett erbjudande till invånarna som de får besluta om var och när det passar dem bäst” skriver Region Stockholm i ett mejlsvar. 400 vaccinatörer via Vårdval Stockholm kommer att arbeta på samma vis som under influensavaccineringen.

Andra har ännu inte fattat beslut:

– Vi har inte bestämt det än, men vi ser stora bekymmer med att kalla. Det blir en av frågorna att lösa, hur når vi alla och får en bred vaccination? säger Åke Tenerz, medicinsk stabschef, Region Västmanland.

Frågor & svar: Det här vet vi om vaccinationen av covid-19 i Sverige

Hanteringen av säsongsinfluensan har fått bilda modell för de flesta regioner som Fokus haft kontakt med, oavsett om det innebär att starta stora vaccineringscenter eller att vaccinera ute hos vårdcentralerna. Tidsbokning via e-tjänst med bank-id har flera regioner tänkt sig, med backup i form av callcenter för de som inte klarar att nätboka.

Logistiken och tillgången på personal är den stora utmaningen.

– Logistiken handlar mycket om vilket vaccin vi ska hantera. Vi behöver beredskap för att hantera alla fem. Det här är en grannlaga uppgift, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Gävleborg.

Regionerna gör olika scenariobeskrivningar. Om stora mängder vaccin dyker upp i januari blir det mycket svårt att klara av.

– Vi tittar på tre olika typscenarion. Den första när vi får ganska lite vaccin månadsvis, det kan vi lösa inom befintliga ramar, det andra scenariot är olika nivåer varje månad, det tredje scenariot att vi får större mängder vaccin.  Vår utgångspunkt är att vi behöver komplettera med extrapersonal. Vi kommer i dagarna att gå ut med en annons och hämta in från allmänheten, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark vid region Värmland.

Vaccineringen kommer att bli betydligt svårare i glesbygdslänen, där avstånd ställer till det. Stad och land har olika förutsättningar. Både vad gäller att hitta personal och få rimliga transporter av både vaccin och människor som ska vaccineras.

– Personalen blir den största utmaningen. Vaccineringen kommer till stor del att ske ute i primärvården, och det kan blir svårt att kunna upprätthålla en god tillgänglighet och kvalitet i det vanliga arbetet samtidigt som de ska vaccinera stor del av Västerbottens befolkning under ganska kort tid. Det kan bli problem redan i januari, det finns ingen som sitter med extrapersonal. En annan bit som komplicerar en del är att vi inte vet hur många doser vi får, och vi kan inte lagra dem. Kommer det många doser samtidigt blir det jobbigt att få ut dem, säger Ronny Lestander i Västerbotten.

Längre söderut är personalproblemen lättare att lösa. Örebro har all personal de behöver, men var också tidigt ute.

– Vi har sökt studenter som kan ge injektioner och fungera som administratörer. På 2,5 dygn hade vi 1800 svar och då hade vi inte ens skickat frågan till våra pensionärer, säger Stellan Johansson, utvecklingsledare Region Örebro. Örebro kommer ha fem centraler för vaccinering, i olika delar av länet, en modell som regioner med kortare avstånd och större städer kommer att använda sig av.

Två regioner har inte besvarat frågorna i enkäten. Skåne tycker att frågorna är “tidigt väckta och på en detaljnivå dit vi inte riktigt hunnit än”. Södermanland hälsar att man dock “arbetar och planerar för covidvaccinering i regionen”.

Text: Anna Gullberg

Research: Ebba Blume

LÄS OCKSÅ: Sverige rustar för massvaccination – men forskare bävar för vaccinskepsis