Studieförbund ur balans

Text:

Veckans snackis har varit cirkusen på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), som trots sitt namn inte är ett studieförbund så mycket som näringslivets kanal in i politiken.

Det började med att SNS forskningschef Laura Hartman publicerade en rapport vars slutsats var att det inte finns något vetenskapligt stöd för att privatiseringarna i välfärdssektorn har lett till att effektiviteten och kvaliteten har ökat. Svenskt Näringsliv och ett antal tongivande högerdebattörer gick i taket och anklagade Hartman för att bedriva ideologisk pseudoforskning.

Två veckor senare – i onsdags – avgick hon. Enligt SNS vd Anders Vredin slutade hon »på egen begäran«. Hartman själv talade om »starka intressen i den här typen av frågor«, vilket gjorde det omöjligt för henne att bedriva forskning och delta i samhällsdebatten.

Timmar senare sa statsvetarprofessorn – och tidigare forskningschefen – Olof Petersson upp sig från sin anställning som forskningsrådgivare åt SNS. »SNS-ledningen har agerat på ett sätt som strider mot den akademiska friheten«, löd motiveringen.

Så smulades decennier av ackumulerad trovärdighet, som SNS vunnit just genom att hålla sig borta från polemiken när det stormat kring allt från planhushållning till löntagarfonder, sönder på bara några dagar. Och som vd:n Anders Vredin skriver i SNS verksamhetsberättelse för 2010: »Trovärdighet är helt avgörande för den som vill kunna forma konkreta policyråd.«