SVT förlorade järnrörsdomen i HD – ska betala 190 000 kronor till Ekeroth

Text:

Bild: TT

I det så kallade järnrörsbråket filmade den tidigare sverigedemokratiske rikspolitikern Kent Ekeroth ett gatubråk som han deltog i sommaren 2010.

2012 publicerade flera medier filmen och bilder från filmen. Delar av filmen publicerade Kent Ekeroth själv på partiets Youtubekanal.

Han stämde också flera mediebolag för upphovsrättsbrott och tvister har pågått sedan dess.

Patent och marknadsdomstolen ansåg att SVT kränkt Kent Ekeroths upphovsrätt och dömde public service-bolaget att betala Kent Ekeroths rättegångskostnader plus det begärda arvodet på 190 000 kronor.

SVT överklagade domen till Högsta domstolen, som nu fastställer Patent och marknadsdomstolens dom. Inget av de undantag som sätter yttrande- och informationsfriheten före upphovsrätten är tillämpligt i detta fallet, anser HD. Det finns heller inget skäl att inge betala upphovsmannens krav på ersättning.

”SVT har inte visat att fotografierna ur filmen är offentliggjorda i upphovsrättslagens mening, vilket är den grundläggande förutsättningen för att inskränkningen i 23 § ska kunna åberopas till stöd för ett förfogande. Inte heller kan SVT stödja sina publiceringar på inskränkningen i 25 §; fotografierna och upptagningen kan inte anses ha setts eller hörts under en dagshändelse, vilket den inskränkningen kräver. 29. Som framgår av det föregående kan det allmänna informationsintresse som finns i ett fall som detta inte utsläcka den rätt att få ersättning för SVT:s utnyttjande som Kent Ekeroth har getts i upphovsrättslagen.” skriver HD i domen.

Enligt SVT.se Kulturnyheterna är Kent Ekeroth lättad. Anne Lagercrantz, SVT Nyheters divisionschef, är däremot besviken på domen:

– Det är bekymmersamt för hela mediebranschen. Domstolen menar att vi hade behövt fråga om lov för att använda filmen men vi vet ju att vi aldrig skulle ha fått lov. Ledande Sverigedemokrater ville inte att den här filmen skulle ut, säger hon till SVT Kulturnyheterna.

– HD lämnar en rättslig osäkerhet kring hur medier i speciella situationer som den här ska agera.

LÄS OCKSÅ: Chang Frick: "Att jag är en fattig tattarjude är bara en imagegrej"