Ukrainakriget kan leda till livsmedelskris i Afrika

När kriget rasar i Europas kornbod riskerar det att leda till svält i norra Afrika och Mellanöstern, varnar FN:s livsmedelsprogram.

Text:

Bild: Hassan Ammar/AP

Det har kallats Europas kornbod. Ukrainas bördiga svarta jordmån har gjort landet till en av världens största exportörer av vete. En tredjedel av världens svarta jord beräknas finnas i Ukraina, och i dagsläget är man den fjärde största veteexportören. Ryssland ligger etta. När kriget rasar på ukrainsk mark och Ryssland blockeras ekonomiskt av omvärlden är risken stor för en livsmedelskris i redan svältdrabbade områden, varnar FN:s World Food Programme, WFP. Tillsammans står de båda länderna för 29 procent av den globala vetehandeln.

”Varje allvarlig störning i produktion och export från regionen kommer att ytterligare höja priserna och urholka livsmedelssäkerheten för miljoner av människor, som redan är under stark press av livsmedelsinflation”, skriver WFP:s nordiska direktör Anne Poulsen i ett mejl till Fokus.

Kriget har redan tryckt upp priserna. En skäppa vete, ungefär 35 liter, kostar i dagsläget nästan 10,6 dollar. Det är den högsta nivån sedan 2008. Analytiker har larmat om att livsmedelspriserna kommer att stiga även i Sverige. Värst utsatt för prishöjningar på vete är det så kallade MENA-området, norra Afrika och Mellanöstern, där många fattiga människor är beroende av bröd som basföda. Libanon importerar mer än hälften av sitt vete från Ukraina, i Jemen är andelen 22 procent, och i Tunisien 42 procent.

Flera länder i norra Afrika väljer att importera spannmål från Argentina och Rumänien. Men priset lär bli mycket högt. Foto: Vadim Ghirda/AP.

Flera länder i norra Afrika har meddelat att de ska importera spannmål från bland annat Argentina och Rumänien. Priserna lär dock inte kunna matcha de ukrainska och ryska. Och frågan är om importen kan matcha behovet hos befolkningen. Brist på vete kan få långtgående konsekvenser. 811 miljoner människor i världen lider av kronisk undernäring. Enligt WFP är risken stor att kriget i Ukraina kastar in omvärlden i en spiral av konflikt och våld. 

”Konflikt är den största orsaken till svält i världen. Krig leder till större livsmedelsosäkerhet. Och i sin tur ökar det riskerna för oroligheter och våld. Världen har inte råd med ännu en konflikt”, skriver Anne Poulsen.

World Food Programme arbetar för att tillhandahålla livsmedel i nödsituationer. WFP är ”djupt bekymrat” över att kriget i Europas kornbod riskerar att leda till hungersnöd på hemmaplan. Från Kiev och Charkiv har det kommit rapporter om störningar i dricksvattenförsörjningen och att hyllorna i dagligvaruhandeln gapar tomma. I nuläget är det osäkert vad de humanitära konsekvenserna av kriget blir, säger WFP, men organisationen har fått en officiell begäran om bistånd från den ukrainska regeringen. Nu inleder man en tre månader lång nödhjälpsinsats för att kunna säkra mat åt uppemot 3,1 miljoner ukrainska internflyktingar.

”WFP är också i standby-läge för att kunna hjälpa ukrainska flyktingar i grannländerna – här gör vi oss redo för att hjälpa uppemot 200 000 människor.”

***

Prenumerera på Fokus här – i brevlådan eller enbart digitalt