Vallokaler i Botkyrka nekade partiet Nyans valsedlar

En valhandläggare uppmanade röstmottagarna att inte ta emot partiets valsedlar i röstningslokalerna – på felaktiga grunder.

Text:

Bild: TT

Partiet Nyans ledare Mikail Yüksel riktade grova anklagelser om valfusk runt om i landet, under en presskonferens på torsdagen. Nu ser han ut att få rätt i åtminstone ett fall. Han berättade om ett mejl som hade gått ut om att neka att ta emot partiets valsedlar i Botkyrka.

– Jag har dokumentation som bevisar det, sa han. 

Dokumentation som Fokus nu har tagit del av. 

Felaktig information om valsedlar

Botkyrka kommun har redan tidigare misstänkts för valfusk då SvD rapporterade att fler röster än vad som fanns röstberättigade hade räknats in i ett valdistrikt. Nu framkommer ytterligare ett misstänkt fall av valfusk där. Ett mejl har gått ut från en valhandläggare vid Botkyrkas kommunledningsförvaltning, adresserat till ”alla röstmottagare”. 

Innebörden i mejlet är att om det kommer in valsedlar från partiet Nyans till röstningslokalerna så ska de nekas tillträde. I inledningen av mejlet står: ”Det viktigaste är om ett parti som heter Nyans kommer och vill lägga ut sina valsedlar så behöver ni neka dom. Alla som finns med på deras namnlista har inte godkänt sin kandidatur, så deras valsedlar är inte godkända.” 

Fokus hörde efter med Valmyndigheten. Det visar sig att handläggarens information är falsk. Valmyndigheten skriver i ett mejlsvar: ”Om ett parti är anmält till ett val ska också valsedlarna läggas ut. Att kandidater inte lämnat samtycke är inte en grund att neka ett parti utläggning av valsedlar”. 

"Alla beslut har kommit uppifrån"

Vidare berättar pressekreteraren vid Valmyndigheten Daniel Cannervik att det dessutom fanns godkända kandidater på listan. 

– Till kommunfullmäktige i Botkyrka har Nyans tretton kandidater. Yüksel själv och en till kandidat har åtminstone lämnat samtycke, säger han. 

Det visar sig dessutom att den handläggare som skickade ut mejlet har ett förflutet som förtroendevald för Socialdemokraterna i en annan kommun. Fokus ringde upp vederbörande men fick endast till svar att vi bör ringa vederbörandes chef Thomas Jansson, som är kanslichef på Botkyrka kommun.

Vill du berätta om det brev du har skickat till röstmottagarna?

– Du måste tala med min chef Thomas Jansson. Alls sådana här beslut har nämligen kommit uppifrån, säger handläggaren.

Medger misstag

Thomas Jansson är ledig, men medger över mejl att ett misstag har gjorts. Någon intervju med Thomas Jansson får vi inte. Däremot säger Botkyrkas presschef Lennart Agén att handläggaren har agerat på ”order uppifrån”. Här följer mejlet: 

I samband med att förtidsröstningen startade, onsdagen 24 augusti, skedde tyvärr en miss i kommunikationen då valkansliet skickade ut felaktig information per mail till alla röstmottagare i förtidsröstningen kring hanteringen av partiet Nyans valsedlar. 

Informationen de fick var att de inte skulle ta emot valsedlarna från Nyans företrädare, då de inte är godkända. Direkt när felet upptäcktes skickades en rättelse ut både till alla röstmottagare per mail, och till alla teamledare på sms, om att valsedlarna ska läggas ut. Vi beklagar att partiet Nyans valsedlar inte fanns tillgängliga vid två, max tre röstningslokaler under nittio minuter, mellan klockan 1000-1130 den 24 augusti.

Valkansliet upprättade därefter en incidentrapport som skickades till valnämnden i Botkyrka kommun, valnämndens ordförde tog då ett ordförandebeslut om att skicka incidentrapportering till valmyndigheten. Vilket gjordes den 1 september.

Thomas Jansson, kanslichef Botkyrka kommun

***