Årets Oxenstierna 2020: Sofia Wallström, generaldirektör IVO

Text:

Långt från de byråkratiskt förmildrande och tandlösa omsvep som myndigheter i regel är böjda att hemfalla åt, var det budskap Sofia Wallström, generaldriektör på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), framförde på en presskonferens under senhösten. Skoningslöst: Att omkring en femtedel av dem som haft, eller misstänks ha haft covid-19 vid de äldreboenden som granskats inte fått individuell läkarbedömning, är oacceptabelt. Ursäkter som att pandemin skapar ett slags undantagstillstånd, där sjukvård och omsorg därför inte kan bedömas som vanligt, godtas inte.

– Inte ens under en pandemi kan sådant accepteras. Också under en pandemi har vi en lagstiftning, en lägstanivå som inte får vara för låg, säger Sofia Wallström.

Som samhällsengagerad jurist med lång erfarenhet som myndighetschef inom olika departement tycks den sakliga tydligheten vara det roder hon håller fast vid när hon styr och navigerar i myndighetsmiljö. Hon medger att hon håller tydlighet och transparens högt, som nycklar till ökad förståelse.

– Men i lika hög grad uppskattar jag dialog och lyhördhet. Att vara ärlig med det som är svårt, ödmjuk inför att frågorna vi jobbar med är komplexa. Att ha respekt för det, men inte väja för tydlighet där så behövs. Ivo har reglerat i vår instruktion att vi ska ha ett patient- och brukarperspektiv; det blir en kompass för oss i denna komplexitet. Ytterst är det patienten som gäller.

Utmärkelsen Årets Oxenstierna ser hon som en bekräftelse på Ivos angelägna roll, och vikten av tillsyn även under en pandemi.

– Även Ivo tvingas att ta nya steg under pandemin. Det tillhör kanske inte det vanliga att vi gör denna typ av nationella tillsyner. Men vårt syfte är inte att peka finger, utan att bidra till att det blir bättre för patienterna.

Den hårda kritiken av äldreomsorgen är dock en följd av problem som myndigheten sett tecken på och pekat ut under många år, långt före pandemin.

– Pandemin sätter blixtbelysning på systemproblem som funnits där sedan länge, och som har kommit att få allvarliga följder.

Vems är ansvaret? Kan staten skylla allt på regionerna?

– I vår roll tittar vi på den lagstiftning vi har. Där har regionerna ett tydligt ansvar för att ge en god läkarvård utifrån varje individs behov. Det gäller även dem som bor på äldreboende, och oavsett ålder.

Äldreomsorgen skulle ha varit bättre rustad om den omställning som nu pågår i Sverige – till det som kallas god och nära vård – varit genomförd, tror Sofia Wallström. Syftet med förändringen är att flytta vården närmare patienter; oavsett om de är hemma, på äldreboende eller behöver sjukhusvård.

Just för de äldre som omfattades av Ivos granskning fanns inte denna goda, nära vård.

En del regioner och läkare har riktat kritik mot att urvalet journaler i er granskning inte är representativt, utan för snävt?

– Journalgranskningarna är inte en totalundersökning. Däremot är lägstanivån för låg på väldigt grundläggande punkter, som livsavgörande beslut i livets slutskede, och att inte få medicinsk bedömning.

Trots ett starkt rättspatos, var Sofia Wallströms barndomsdröm inte att bli jurist. Juridiken såg hon helt enkelt som en bra plattform, och hennes engagemang i samhällsfrågor har sedan fått henne att stanna kvar i statens tjänst.

– Att få jobba i Regeringskansliet och i centrala myndighetsbefattningar är otroligt stimulerande, fenomenalt meningsfullt, utvecklande och lärorikt. Nu kan jag inte tänka mig något viktigare än uppdraget inom Ivo, att jobba för ökad kvalitet och säkerhet i vården och omsorgen. För mig är det viktigt att man kan tro på och stå för det man gör.

***

Det stod tidigt klart att något gått allvarligt fel i äldrevården. Medan gissningar och försök till undanflykter fyllde offentligheten lät årets Oxenstierna granska fakta i bästa ämbetsmannatradition och meddelade sedan sakligt slutsatserna, utan några förmildrande omskrivningar.

***

***

Övriga pristagare av Årets svensk 2020

Årets Svensk, Ekonomi: Peter Carlsson, vd Northvolt

Årets Svensk, Kultur: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns Högskola

Årets Svensk Samhällsbyggnad: Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Årets Svensk, Innovation: Helena Samsioe, vd Globhe

Årets Svensk, Miljö: Elsa Bernadotte, operativ chef, Karma

Årets Svensk Medicin, Mikael Dolsten, chef medicinsk forskning och utveckling, Pfizer

Årets Parlamentariker: Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet

Årets Svensk: Karin Hildebrand, IVA-läkare Södersjukhuset