Miljöpartiet, låt Stockholm behålla sina cyklar

Text: Mattias Goldmann, Anna Lindén och Ola Klingenborg

Bild: Pressbild

Över 700 000 cykellån gjordes 2018 i Stockholms lånecykelsystem Citybikes. Det är tyvärr ett rekord som lär stå sig, eftersom stadens politiska ledning med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i spetsenbeslutat att systemet ska upphöra. Om de inte ändrar sig kommer 1 500 cyklar blir bortforslade och 140 stationer ska grävas upp. Såvitt vi kan förstå får Stockholm då den knappast avundsvärda titeln »största stad i Europa utan lånecykelsystem«.

De många tusen som använt sig av Citybikes lär undra vart de ska vända sig för att hitta ett heltäckande lånecykelsystem framöver. De lär också få svårt att få ihop bilden av Stockholms höga klimatambitioner med att få se grävskopor som tar bort lånecykelstationerna som de vant sig vid.

Men det behöver inte vara så. Clear Channel har erbjudit Stockholm stad att, helt gratis, behålla lånecyklarna under 2019 i väntan på att helt nya cyklar kommer om något år, efter att den nya upphandlingen blivit klar.

I 13 år har Citybikes varit ett självklart inslag i Stockholms stadsbild, och populariteten har ökat för varje år. Lånecyklarna är ett bra komplement till kollektivtrafiken, för klimatsmarta, prisvärda och hälsofrämjande resor i Stockholm – både för de boende och för många turister som besöker vår vackra huvudstad. Lånecyklarna är också en del av ett internationellt fenomen, där snart alla större europeiska städer nu har lättillgängliga cyklar att låna eller hyra, för alltifrån en kvarts resa till ett säsongsabonnemang.

När vi granskat Europas större städer, hittar vi ingen annan stad som nästa år står helt utan ett sådant system – det anses helt enkelt för viktigt för att tolerera ett glapp på ett år eller mer.

Visserligen finns ett antal eldrivna sparkcyklar på innerstadens trottoarer och parker, och här och var kan man se några grönblå lånecyklar i väntan på användare. Vi är många som ser det som en klen tröst när det stora, välkända och välfungerande systemet försvinner. Det är inte självklart att morgondagens lånecyklar ska se likadana ut, men vi är övertygade om att det finns ett värde av att ha cyklar på fasta platser där man hämtar ut och lämnar tillbaka på stationer.

Och vi är helt säkra på att en lucka på ett år eller mer slår sönder många goda vanor som byggts upp. Dessutom innebär det ett år av ökade utsläpp, sämre folkhälsa och ökad trängsel på vägarna.

Stockholm har på senare år allt tydligare värnat cyklisterna och skapat bättre förutsättningar för cyklister i trafiken, bland annat genom en omfattande utbyggnad av cykelbanor. Vi är mycket glada att den nya politiska ledningen vill fortsätta på den inslagna vägen, och menar att det bäst synliggörs genom att inte riva upp lånecykelställ och ta bort lånecyklar. Det är ett dåligt hushållande med skattemedel att lägga ner ett populärt och framgångrikt lånecykelsystem som inte kostar staden en enda krona. Tvärtom så genererar Citybikes miljonintäkter till staden varje år i form av markupplåtelseavgifter.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) hänvisar i allmänna ordalag till juridiska processer som omöjliggör en förlängning, trots att ledande juridisk expertis avvisar detta. Eftersom alternativet till att Citybikes finns kvar är att inget lånecykelsystem finns, så finns heller ingen rimlig grund till skadestånd. Men om staden fortsatt är orolig för detta bör den förstås skyndsamt låta göra en verklig, opartisk juridisk prövning av frågan.

De senaste dagarnas protester från Stockholms medborgare visar att vi inte är de enda som vill att Stockholm ska ha ett fungerande lånecykelsystem också 2019. Än finns chansen att överträffa över 700 000 cykellån nästa år. Ta den!

Mattias Goldmann, vd Fores

Anna Lindén, 2030-sekretariatet

Ola Klingenborg, Nordeuropa-chef Clear Channel

Replik

Miljöpartiet: Vi hinner inte upphandla ett nytt system till 2019