Replik: »Finns inget löjligt med att ifrågasätta polisens strategi«

Text: Axel Granath

Det var med förvåning jag läste Johan Hakelius text där han påstår att vi i fotbollskretsar fått för oss ”att lagen är en inbjudan till förhandling” och inte någonting definitivt att förhålla sig till. Detta då jag aldrig hört någon i fotbollsrörelsen ge uttryck för denna uppfattning och än mindre delar den själv.

För att få denna uppfattning måste Hakelius ha missförstått denna komplexa fråga eller Lars-Christer Olssons och mitt framförande i P1. Oavsett anledning leder hans inlägg inte till någon framåtdrift i frågan, vilket är tråkigt.

Vad tycker jag, då?

Efter att ha klargjort att jag inte delar den åsikt som tillskrivits mig är det på sin plats att jag redogör för min faktiska ståndpunkt. Självklart ska brott – även bötesbrott! – beivras.

Jag ifrågasätter alltså inte att lagar ska följas eller önskar att så inte vore fallet. Jag är dock kritisk till den strategi Polismyndigheten i år valt för att upprätthålla lagen. Att diskutera och ifrågasätta våra myndigheters strategier är inte ”löjligt” utan förnuftigt.

LÄS OCKSÅ: Hakelius: Stackars huliganer?

Huruvida vi som motsätter oss polisens arbetsmetoder är ”bråkstakar” som borde acceptera felaktigheter och rätta in i oss i ledet beror på ideologi och frågan om makt och stat ska forma kultur och medborgare. Min övertygelse är den motsatta, att offentlig maktutövning ska formas utifrån kultur och medborgare.

De förändringar i polisens strategi jag vänder mig emot består i att myndigheten frångått de evidensbaserade och internationellt prisade metoder som gjort Sverige till ett föregångsland gällande säkerhet vid det som brukar benämnas som särskilda händelser.

I stället har polisen vid fotbollsevenemang valt att gå i motsatt riktning med strypt dialog och bestraffningar bestående i förbud mot flaggor, stängda läktarsektioner och krav på intim ”samtyckesvisitation” där skrev, rumpa, lårens insidor och kvinnors bröst kontrolleras, ofta bakom avskärmningar.

Att överge arbetsmetoder som legat till grund för att svensk elitfotboll för femte året i följd når över två miljoner besökare som enligt SEF:s undersökningar blir mer trygga för varje år är fel. Detta särskilt då den nya strategin dömts ut av nationella och internationella experter. Clifford Stott, professor vid Keele University, kommenterade tidigare i år till Aftonbladet att:

”Polisen är på väg att bryta upp dialogen och varför de har beslutat att göra detta kan jag inte förstå överhuvudtaget. De lyssnar uppenbarligen inte. Den världsledande modellen är på väg att slås i spillror”

LÄS OCKSÅ: Ta en torsk och bli som folk!

Vad är syftet med denna strategiska förändring?

Den nya strategin syftar till att minska den icke tillståndsgivna pyrotekniken på våra läktare. Hakelius anger att den är tänkt att slå mot ”huliganer” vilket ger intrycket att dess syfte är att beivra våldsamheter. Så är inte fallet.

Har syftet uppnåtts?

Nej.

Enligt SFSU:s bedömning har de nya arbetsmetoderna inte resulterat i någon minskning av icke tillståndsgiven pyroteknik. När vi under Bokmässan i Göteborg deltog i ett panelsamtal om detta tillstod även polisens representant att inte heller de sett någon önskad effekt.

Sammanfattningsvis kan sägas att jag av princip är emot kollektiva bestraffningar som drabbar andra än den som gjort sig skyldig till brott. Att stänga ned en av Sveriges största folkrörelser för att några promille av dess besökare begår bötesbrott är helt enkelt inte rimligt. Detta skapar dessutom polarisering mellan fotbollens parter som enligt både forskning och empiri riskerar att leda till destruktivitet.

Polisen bör i stället återgå till evidensbaserade metoder för att uppnå Polisens, SEF:s, SvFF:s och SFSU:s gemensamma målsättning om välkomnande, trygga och säkra evenemang för alla.

Om Johan Hakelius vill bidra till framåtdrift i denna fråga uppskattar jag det. I sådana fall rekommenderar jag att han läser ENABLE:s och Clifford Stotts publiceringar i ämnet och inser att det är skillnad mellan att försvara och att förklara.

Axel Granath

Styrelseledamot i SFSU, Svenska Fotbollssupporterunionen