”Båda dragen är misstänkta tecken på en psykopatisk personlighet”

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Jag hade en gammal studiekamrat som påstod att han hade haft en sjukdom som gjorde att han varken kunde bli arg eller nervös. Kan det här verkligen vara sant?

David Eberhard svarar:

Mig veterligen finns det ingen kroppslig sjukdom som kan få en person att sakna förmågan att bli vare sig arg eller nervös, men jag är ödmjuk i frågan, eftersom det faktiskt existerar ett stort antal väldigt sällsynta sjukdomar och det är omöjligt att ha koll på dem alla. Till exempel finns det ett ärftligt tillstånd som kallas för hereditär sensorisk och autonom neuropati typ V, som gör att den drabbade har en kraftigt nedsatt förmåga att känna smärta, värme och kyla. Det kanske låter som en bra sak men tillståndet är livsfarligt, eftersom det är viktigt för vår överlevnad att kunna känna av saker som kan vara skadliga.

Orsaken till att en person inte känner sig nervös eller arg står snarare att finna i personlighetsstrukturen. Den är, som nästan alla personlighetsdrag, åtminstone till 50 procent ärftlig. Därmed inte sagt att yttre faktorer saknar påverkan. Självklart leder exempelvis upprepning till en viss avtrubbning för många människor. Ju fler gånger man ställts inför en företeelse, desto mindre nervös tenderar man att bli. Ju mer man intalar sig att provokationer inte spelar någon roll, desto lättare kan man avfärda irritationsmoment.

Som alltid spelar också kulturen man är uppvuxen i stor roll – åtminstone vad gäller känslouttryck. Är man uppvuxen i en miljö där man inte förväntas visa känslor blir man bättre på att dölja dem. Kanske till och med så bra att man till slut inte känner någonting alls.

Mänskliga egenskaper fördelas i befolkningen utifrån en normalfördelningskurva där de mest extrema varianterna är mest ovanliga och majoriteten ligger i mitten. De flesta är alltså lite lagom nervösa och lite lagom ilskna. Och tur är väl det, för den vanligaste orsaken till total brist på nervositet som jag känner till är att man fullkomligt skiter i allt. Eller möjligen att man har en uppblåst självbild. Båda dragen är misstänkta tecken på en psykopatisk personlighet. 

***

Text:

Toppbild: Unsplash