Den bästa medicinen är självdistans och humor

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Jag är en ganska storvuxen man och nöjd med mitt utseende. Däremot har jag ganska ljus röst och det känns jobbigt, pinsamt till och med. I bland låter jag bli att ta ordet, fast jag kanske borde. Vad kan jag göra? Gå till en talpedagog?

Har någon påtalat för dig att du har ljus röst eller är det något som du enbart själv har noterat? Oavsett vilket bör inte självkänslan sitta i rösten, det finns många framgångsrika män med en påtagligt ljus röst. Självklart kan du gå till en logoped för att hitta ett sätt att prata som känns bra, men grundproblemet är nog egentligen inte röstläget utan din uppfattning om vad som är ”manligt”. 

Själv skulle jag kunna beskriva mig själv som en lång, tämligen vältränad man med typiskt manligt utseende och stark röst. Eller som flintskallig, lätt kutryggig och oförmögen att säga ”r” med tungspetsen. Självbilden blir olika beroende på hur vi beskriver oss. Och det är inte konstigt att du blir osäker om du upplever att du pratar "omanligt".  

Vad som gör oss "manliga" eller "kvinnliga" bygger på normalfördelade egenskaper. Vissa drag är vanligare hos det ena könet än det andra, men egenskaperna överlappar. Annorlunda formulerat så finns det gott om manliga män som har ljus röst och gott om kvinnliga kvinnor som har mörk röst. Eftersom ”manlighet” respektive ”kvinnlighet” dessutom beror på många faktorer blir det än mer komplicerat, vilket kan vara bra att tänka på när man känner sig fånig på grund av ett yttre attribut. Ta i stället med dig att du känner dig snygg och därmed förmodar jag, utifrån frågan, att du ser manlig ut. 

Den bästa medicinen mot ditt dilemma är förmodligen självdistans och humor. I stället för att inte våga tala inför andra kan du försöka överdriva din ljusa röst och driva med den själv. Kanske skämta om att du kan ta sopranstämman nästa gång det sjungs snapsvisor?

David Eberhard är psykiater och bland annat författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varannan vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: redaktion@fokus.se

***

Text:

Toppbild: Unsplash