”Många mår dåligt över att andra har det så bra”

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Spelar de ökande klyftorna roll för folkhälsan?

Doktor David svarar:

Faktiskt tycks hälsan – åtminstone den psykiska – bli något bättre i svåra tider. Under pandemin gjorde professor Christian Rück vid KI en egen liten studie av självmordsfrekvensen vid tidigare pandemier, samt de båda världskrigen. Med reservation för svårigheterna i en sådan analys (som eventuella mätfel beroende på underrapportering av dödsorsaker etc) var slutsatsen att människor åtminstone inte blir mer benägna att ta sitt liv under svåra tider. Tvärtom minskade självmorden under de aktuella åren. Man kan inte dra några tvärsäkra slutsatser utifrån detta, men det belyser ändå flera psykologiskt intressanta aspekter av mänskligt mående. Så länge vi har en gemensam fiende tycks de flesta människor kunna utstå enorma prövningar utan att bryta ihop fullständigt. Ur ett evolutionärt perspektiv är detta också rimligt.  

För urfolken var det livsviktigt att hålla koll på grannstammen. Default mode var att ”grannarna” var fientliga. Om de hade det för bra blev hotet större. Sannolikheten att en välmående granne skulle anfalla en försvagad stam och tillskansa sig ägodelar och slavar var ständigt överhängande. Kanske är det därför folk än i dag avundsjukt förefaller bry sig så mycket om hur bra det går för andra. Kanske är det också orsaken till vreden som utlöstes när författaren Lena Andersson skrev i en krönika att barn i Sverige i dag inte behöver svälta, om föräldrarna tar sitt ansvar. För jag tror att du har rätt i det som jag tycker att din fråga insinuerar, alltså att många i dag mår dåligt av att andra har det så bra (ofta oblygt illustrerat Facebook). 

Sammanfattningsvis: det är lättare att gå hungrig om inte grannen samtidigt smörjer kråset. 

David Eberhard är psykiater och bland annat författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varannan vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: redaktion@fokus.se

***

Text:

Toppbild: Unsplash