”Vi borde se över alla lagar som inte går i fas med vetenskaplig evidens”

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Enligt svensk lag får endast åtgärder för att minska lidande vidtas. Bör vi införa aktiv dödshjälp?

David Eberhard svarar:

Vår hjärna anpassar sig till den omgivning vi befinner oss i. Det är en förutsättning för att vi ska kunna överleva i väldigt olika miljöer. Men det ställer också till det för oss. 

Om jag hade vuxit upp i ett muslimskt land skulle jag sannolikt varit skeptisk till att människor dricker alkohol. Det är mainstream att tycka så där och därför enkelt att ha alkoholförbud. Däremot visade det sig omöjligt att föra samma politik i USA under förbudstiden.  

Det var enkelt att lära min generation att ”knark är bajs” eftersom Sverige då var en perifer del av världen, utan mycket influenser utifrån, men det kommer att vara närmast omöjligt att köra samma trick med dagens globalt integrerade yngre som anammat en helt annan drogkultur. 

Det är svårt att införa eller upprätthålla regler och lagar i strid med den rådande kulturen. Det vi tycker beror ofta mer på vad alla andra i vår omgivning tycker än på vår egen tankeförmåga.  

Likadant är det med dödshjälp. Jag är uppvuxen i ett land där aktiv dödshjälp länge setts som en form av förklätt mord. Vi har därmed en läkarkår som närmast unisont varit extremt negativ till aktiv dödshjälp. Om jag och mina kollegor varit uppvuxna i Holland hade vår inställning varit annorlunda. 

Mycket av det vi anser självklart är inte det. Vi borde se över alla lagar som inte går i fas med vetenskaplig evidens – som till exempel vår inhumana narkotikapolitik. På samma sätt finns det starka argument för att vi ska tillåtas hjälpa människor som lider svårt att faktiskt kunna avsluta sitt liv utifrån sin egen vilja. Men vad spelar det för roll vad jag tycker när de ”rätta” åsikterna sitter i väggarna? 

***

Text:

Toppbild: Unsplash