Betalningsproblem i inflationens spår

Över hälften av företag uppger att inflationen gör det svårare för dem att betala leverantörer, enligt en ny rapport. Ännu fler är oroliga över sina kunders förmåga att betala i tid.

Text: TT

Bild: Marcus Ericsson / TT

Försenade betalningar är ett växande problem i inflationen, enligt en rapport från kredithanteringsföretaget Intrum. Det gäller både problem för företag att få betalt från sina kunder och förutsättningarna för företagen att själva betala för sig.

”På kort sikt kommer friska företag att få betalningsproblem och på längre sikt kommer det att påverka investeringar och ekonomisk tillväxt”, skriver Siv Hjellegjerde Martinsen, chef på Intrum i Skandinavien, i en kommentar.

Rapporten bygger på en enkätundersökning med svar från över 11 000 europeiska företag, varav 500 svenska. Nästan hälften av företagen i enkäten, 47 procent, uppger att inflationen hämmar kapaciteten att växa och hitta nya affärsmöjligheter. En ännu större andel, 52 procent, är oroliga för hur väl de kan möta de anställdas lönekrav.

”Fler än hälften (56 procent) uppger att inflationen gör det svårare att betala leverantörer. En nästan lika stor andel (63 procent) anser att inflation är den största utmaningen som påverkar deras kunders förmåga att betala i tid och fullt ut”, skriver Intrum i ett pressmeddelande.

***