Jon Åsberg: Ungefär som förr – fast lite sämre

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Blir det en återgång till det »normala«, alltså det tillstånd som rådde före pandemin? Eller står vi inför en ny era?

En sak verkar i alla fall klar: de politiska makthavarna siktar på att återställa ordningen ungefär som den var. I Sverige drar Omställningskommissionen i gång sitt arbete (läs mer här). Och runt om i världen lättas nu på restriktioner som i de flesta fall infördes för mellan åtta och tolv veckor sedan (läs mer här). Skolor öppnar. Människor tillåts vistas utomhus. Vissa yrkeskategorier återvänder till jobbet. Processen sker långsamt och gradvis. Myndigheterna står på tå, beredda att dra i bromsen om smittspridningen tar fart igen. Men frågan är om strategin med ömsom hårda, ömsom lösa tyglar blir framgångsrik. Eller om den bara drar ut på en pina som ändå måste genomlidas? För en paradox i sammanhanget är att de länder som har lyckats bäst med att bekämpa viruset så här långt – som våra grannländer – förmodligen har längst väg tillbaka till något som liknar ett normalläge.

Förre statsepidemiologen Johan Giesecke skrev på vetenskapstidskriften The Lancets sajt häromdagen. Han menar att corona är oerhört smittsamt och att praktiskt taget alla människor på jordklotet kommer att exponeras. För de allra flesta blir symtomen lindriga eller inga alls, men för en liten andel blir konsekvenserna fatala. Det intressantaste i artikeln är spådomen om att om ett år kommer dödstalen i relation till befolkningen vara likartade i alla länder, oavsett vilka åtgärder som har vidtagits i respektive land.

Men åter till ursprungsfrågan. Går mänskligheten en annan framtid till mötes än den gjorde före pandemin? Personligen är jag tveksam. Visst passerar historien vägskäl emellanåt, men dessa tenderar att utgöras av vetenskapliga eller politiska revolutioner. Eller stora krig. Sjukdomar kan också få enorma konsekvenser, som digerdöden i Europa under medeltiden eller mässlingen och smittkopporna i Amerika på 1500-talet. Fast jag har svårt att se att corona kommer kvala in i den divisionen.

Nä, då tror jag snarare som författaren Michel Houellebecq. Han sa i fransk radio häromdagen att världen blir sig lik efter corona. Bara lite sämre.

Läs fler artiklar från det senaste numret av Fokus här!

Text:

Toppbild: TT