Kungavännen utökar sin satsning på Arlanda – trots flygkrisen: »Ett avstamp«

Text:

Bild: JONAS GRATZER

I pandemins spår har flygindustrin närmast stått still. SAS och Norwegian är i kris. Statliga flygplatsoperatören Swed­avia har sagt upp personal.

Per Taube är mångmiljardär och den störste markägaren i Arlandaområdet, med cirka 240 hektar alldeles intill flygplatsen. Han är trots allt optimistisk, även om den nya konferens- och mässanläggningen Scandinavian XPO blivit försenad av coronakrisen.

– En kris skapar också möjligheter, det kan vara ett avstamp för att flytta fram positionerna och göra nödvändiga omtag, säger han.

– Nu vore det ett bra tillfälle att lyfta över flygtrafiken från Bromma till Arlanda. Jag kan förstå att den här diskussionen var svår att ta förra året, då Arlanda nästan gick på full kapacitet. Men varför inte göra det nu?

Under lång tid har Brommaflygplatsens framtid diskuterats. Han menar att de flesta i näringslivet tycks vara överens om att det vore mer lämpligt att bygga bostäder där.

– Näringslivet talar inte med en röst, men jag skulle nog säga att de flesta tycker att det viktigaste är att vi har en konkurrenskraftig flygplats som är tillgänglig. Landet knyts inte bättre ihop av att det finns två flygplatser i Stockholm. Så jag ser inte ens frågan som särskilt kontroversiell. Lägg till det faktum att man i Bromma kan bygga nya fina bostäder, som faktiskt behövs.

Arlandas framtida expansion är också föremål för debatt nu efter att Trafikverket belagt de omgivande kommunerna med byggkarantän i väntan på beslut om eventuellt ytterligare en landningsbana. Blicken riktas decennier framåt, men tar avstamp i att flygtillväxten håller i sig även i framtiden. I somras kom en branschanalys av det svenska flygresandet, där volymerna väntas vara tillbaka år 2022. Fjolårets 34 miljoner resenärer väntas öka till drygt 50 miljoner 2040.

Men Per Taube är övertygad om att vändningen sker snarare än vad många tror.

– Efter 11 september var det full fart på flygen två månader senare. Och jag tror inte att vi kommer sluta resa. Jag går till mig själv – jag vill träffa folk som jag ska ha att göra med. Under den här tiden har jag längtat mer och mer efter de fysiska mötena.

Vid sidan av sina affärsengagemang är Per Taube nästan lika känd som en nyckelperson inom den svenska societeten. Han är sedan länge god vän med kungafamiljen och har tidigare drivit bolag med kungen – som han också emellanåt semestrar med. Men det har inte alltid varit så.

[caption id="attachment_649404" align="alignnone" width="991"] Fastighetsmiljardären Per Taube är optimistisk kring Arlandas expansion – trots flygkrisen pandemin skapat. FOTO: JONAS GRATZER[/caption]

Per Taube, som föddes i en småföretagarfamilj, började själv med fastighetsinve­steringar i samband med den ekonomiska krisen på 1990-talet, då han också bildade sitt holdingbolag Gelba.

Under årens lopp har han visat sig ha god känsla för tajmning. Åren 2005–06 sålde han merparten av sin fastighetsportfölj och stod med flera hundra miljoner i kassan när banker och andra bolag drabbades av finanskrisen 2008–09.

– Plötsligt hade jag mer pengar än idéer. Ofta har det ju varit tvärtom, säger han och lutar sig tillbaka i kontorssoffan på fashionabla Villagatan på Östermalm i Stockholm.

Det var då han började köpa mark och fastigheter i Arlandaområdet, i det som numera heter Arlandastad Holding AB. Via Gelba har han en ägarandel om 67 procent. Resten ägs av företagarnestorn Anders Wall, riskkapitalprofilen Björn Savén, fastighetsfamiljen Ljungberg, rederifamiljen Nilsson och en rad andra välkända näringslivsnamn.

För tiotalet år sedan, när de började köpa tillgångar vid Arlanda, var intresset för flygplatsen måttligt. Säljarna var många: kommunen och Skanska, NCC, AP Fastigheter, Wåhlin fastigheter och enskilda markägare. Stadigt har den sammanhängande arealen vuxit sig större. Och i takt med att detaljplanering har gjorts har värdet också stigit.

Precis som norska fastighetsmagnaten Petter Stordalen, som byggt hotell nära flygplatsterminalen, har Per Taube utgått från idén om att företag som arrangerar events, konferenser och mässor inte ska skicka personal hela vägen till city, utan kan förlägga verksamhet nära flygplatsen. Det har varit en motor bakom tillväxten i vad man kallar för flygplatsstaden, som numera huserar till exempel ett fordons­kluster kring utbildningsplatsen Drivelab i området. Men även den nya mässan Scandinavian XPO, där man vill erbjuda permanenta showrooms och utställningar – särskilt när företag riktar sig till andra företag.

– Om man bortser från corona så arbetar det på Arlanda redan nu närmare 30 000 personer. Vi har kapacitet att öka det till 50 000, genom den utveckling som görs just nu. Men då måste infrastrukturen finnas på plats, säger Per Taube.

Transporten dit, ja. Arlanda Express drivs av ett bolag, A-train, som ägs av det kinesiska statliga investeringsbolaget Ginko Tree och två australiensiska pensionsfonder. De har exklusiv rätt att angöra flygplatsen. Av pendel- och fjärrtågen har man också rätt att ta ut avgifter – vilket gjort att många resenärer hellre tar taxi, buss eller egen bil när de ska till Arlanda. Eller flyger från den stadsnära Bromma flygplats.

Stockholms Handelskammare har därför föreslagit att staten ska köpa loss Arlandabanan. »Inte aktuellt«, svarade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) nyligen.

Per Taube:

– Det är inte själva ägandet som är problemet utan om man kan skapa de rätta incitamenten. Här handlar det om att befintlig infrastruktur utnyttjas maximalt och att nya investeringar i tågkapacitet premieras. Det hade varit lättast om staten ägt det, för att då hade man kunnat släppa det helt fritt.

Per Taube kan tänka sig att leda ett konsortium som kan utgöra ett privat alternativ, som kan få ihop de 6–7 miljarder kronor som behövs för ett förvärv från befintliga ägare. Staten – som är kontraktspart – måste dock ge sitt stöd.

I fjol förlängde staten avtalet med A-train med 10 år, till 2050.

– För varje år som går minskar intresset hos den nuvarande ägaren att göra inve­steringar som kan vara bidra till klimat- och samhällsvinster, menar Taube.

Han vill gärna vill bygga en station kallad Arlanda Syd mitt i området, där självkörande bussar ska sköta vidare förflyttning av besökare till hotell, mässhallar och annat.

Vid sidan av detta har Per Taube också dragit i gång förberedelsen för en börsnotering. Planen är att genom direktnotering sätta Arlandastad Holding AB på börsen under nästa år. Kanske redan till sommaren, möjligen lite senare om marknadsläget inte är gynnsamt.

Men det är inte för att ta in kapital som man vänder sig till marknaden – kassan är redan välfylld. Häromåret gjorde han en mycket lyckosam försäljning av sitt innehav i it-bolaget Izettle, där grundplåten om 2 miljoner hade ökat i värde nästan 100 gånger om när amerikanska jätten Paypal förvärvade bolaget.

Börsnoteringen av Arlandastad handlar i första hand om att befintliga aktieägare ska kunna köpa mer aktier, eller sälja sitt innehav, men också om att det entreprenörsdrivna bolaget ska bli mer uppstramat.

– Jag har därför bestämt mig för en ägarstruktur där jag långsiktigt ska äga 30–40 procent av bolaget, runt 20 procent kan erbjudas institutionellt kapital och sedan att vi har lite free float. Det gör också att jag inte behöver vara primus motor i bolaget, säger Per Taube.

Arlandastad Holding skulle då kunna få ett börsvärde om 3,5 miljarder kronor. Han menar att de underliggande tillgångarna, med en potentiell produktionsportfölj – mark och detaljplaner – kommer att sysselsätta bolaget 20 år framåt.

– Det är ungefär som SCA med sin skog: tillgångarna finns där – och fabriken är i gång. Det kommer inte att förändras. Vi gör mycket bra affärer med det vi redan har, säger Per Taube.

Vid sidan av utvecklingen på Arlanda sysslar Gelba även med fastighetsutveckling i projektet Steninge slottsby, i Sigtuna kommun bara fem kilometer från flygplatsen.

Av Steninge slotts totala markareal på 380 hektar har 80 detaljplanelagts och sålts till nästan tjugo byggherrar, som bygger och säljer privatbostäder. Ett par tusen invånare ska det bli på sikt – »som en Norrlandskommun«.

Sammantaget verkar det som att Per Taube avvecklar sina engagemang. Är det en förestående pensionering som ligger i korten för 60-åringen?

– Nä, för fasen. Jag vill gärna jobba med de övergripande frågorna. Det tycker jag är spännande. Men jag kan inte vara med på alla hyresförhandlingar, som jag alltid varit under årens lopp.

Han är i högsta grad aktiv och nyligen tog han en finansiell position i tron på en snar vändning av pandemin. Gelba har medverkat i en bryggfinansiering till det konkurshotade nöjesbolaget Moment Group, som driver scener såsom China Teatern, Oscarsteatern och Hamburger Börs i Stockholm. Han konstaterar att det blir en bra affär om coronakrisen upphör under nästa år.

– Jag tror reaktionerna efter pandemin kommer att bli som efter andra världskrigets slut, med konfetti som regnar ner över stan.

***

FAKTA: Per Taube

• Driver det egna investmentbolaget Gelba, som utvecklar Steneby slottsby i Sigtuna samt Arlandas flygplatsområde genom Arlanda- stad Holding AB, som äger och disponerar 240 hektar mark runt flygplatsen.

• Dessutom har han erbjudit sig att leda ett konsortium som kan köpa loss Arlandabanan med Arlanda Express, för att öka tillgängligheten till flygplatsen.