Postnord – statens största huvudvärk 

Text:

Toppbild: Marcus Ericsson/TT

Toppbild: Marcus Ericsson/TT

Postnord är den statliga bolagsportföljens största problemhärd såväl finansiellt som operationellt. De finansiella problemen är koncentrerade till den danska verksamheten, som blöder ymnigt. Den svenska delen klarar sig hyggligt. Rörelsemarginalen i Danmark var minus 25 procent under andra kvartalet i år. Det betyder att bolaget gör en förlust på 25 kronor på varje hundralapp i försäljning.

Snabbt fallande danska brevvolymer och problem att anpassa organisationen efter detta är huvudförklaringen. Lönsamhetsproblemen i den danska verksamheten har krävt stora återkommande kapitaltillskott från moderbolaget, vilket har skapat spänningar mellan de båda ägarna, svenska och danska staten.

Men även i Sverige målas fallande brevvolymer upp som ett hot.  Samtidigt viker allmänhetens förtroende för bolaget. Postnords ledning har jobbat hårt för att få till en ny postreglering med sänkta leveranskrav (A-post ska i dag delas ut över natten) och möjlighet att höja portot.


Veckans Fokus – Ett kapitalt misslyckande

Den statliga kapitalisten

Telias bekymmer ligger i utlandet

Postnord största huvudvärken

Svensk el håller igång Vattenfall

Per Lindvall: Bolagsägare med dubbel agenda

Text:

Toppbild: Marcus Ericsson/TT