Postnord – statens största huvudvärk 

Postnord är den statliga bolagsportföljens största problemhärd såväl finansiellt som operationellt. De finansiella problemen är koncentrerade till den danska verksamheten, som blöder ymnigt. Den svenska delen klarar sig hyggligt. Rörelsemarginalen i Danmark var minus 25 procent under andra kvartalet i år. Det betyder att bolaget gör en förlust på 25 kronor på varje hundralapp i försäljning.

Snabbt fallande danska brevvolymer och problem att anpassa organisationen efter detta är huvudförklaringen. Lönsamhetsproblemen i den danska verksamheten har krävt stora återkommande kapitaltillskott från moderbolaget, vilket har skapat spänningar mellan de båda ägarna, svenska och danska staten.

Men även i Sverige målas fallande brevvolymer upp som ett hot.  Samtidigt viker allmänhetens förtroende för bolaget. Postnords ledning har jobbat hårt för att få till en ny postreglering med sänkta leveranskrav (A-post ska i dag delas ut över natten) och möjlighet att höja portot.


Veckans Fokus – Ett kapitalt misslyckande

Den statliga kapitalisten

Telias bekymmer ligger i utlandet

Postnord största huvudvärken

Svensk el håller igång Vattenfall

Per Lindvall: Bolagsägare med dubbel agenda

Text:

Toppbild: Marcus Ericsson/TT