Proffsens inmarsch

Text:

Bild: Kenny Bengtsson, Janerik Henriksson/TT, Christine Olsson/TT, Handelsbanken

Tillsätt en Johan. Skala sedan bort en Börje, en O Griffith, en Peter och en Sune. Se där, ett recept för ökad könsfördelning.

Nu var det kanske inte det som Investors valberedning främst hade för ögonen med sitt förslag till ny styrelse, men så såg det i alla fall ut i början av april när kallelsen till veckans bolagsstämma gick ut.

Så det såg nästan ut som en tanke när Wallenbergs investmentbolag presenterade ytterligare ett namn tre veckor senare: Sara Öhrvall.

Sara Öhrvall har lagt grunden till sin karriär inom Bonnier, som utvecklingschef och i styrelser för bland annat Dagens Industri, TV4 och Bonnier News. Och när hon talar om vad hon vill göra med sin styrelseplats pratar hon mer om samhällsförändringar och strategier än om siffror.

– Jag tror att teknikskiftet är mycket mer omvälvande än vi föreställer oss. Investor agerar långsiktigt och tar sig an komplexa frågor inom många olika branscher som utbildning, hälsa, sjukvård och medicin. Där finns ett behov av att jobba mer med framtidsfrågor. Det passar mig, säger hon till Fokus ett par dagar före tisdagens bolagsstämma, då hon formellt blev invald i bolagets styrelse.

Det är också vad Investor själva lyfter fram som ett skäl för rekryteringen: Sara Öhrvall har visserligen inte den vanliga vd-bakgrunden, men hon har å andra sidan sysslat med digitalisering och i en koncern som prövats hårt av det som andra ännu bara anar.

saraöhrvall440

Det där handlar ju inte om kön – åtminstone inte på ytan. Ändå var det inte särskilt konstigt att tidningarna skrev om att Sara Öhrvall var kvinna. Med henne nådde Investor nämligen 36 procent kvinnor i sin styrelse. Och om man räknade bort vd:n nåddes det magiska talet 40. Det är ingen liten sak i Stockholmsbörsens kanske enskilt mäktigaste bolagsstyrelse.

Och därmed illustrerar Sara Öhrvall en trend. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser tar i vår ett ordentligt skutt uppåt. Efter nästa veckas stämmor ligger andelen på 30 procent, enligt stiftelsen Allbright, som räknar utifrån bolagens kallelser. Det ska jämföras med 26 procent förra våren, enligt samma räknemetod. Det är large cap-bolagen, gruppen med de allra största börsbolagen, som leder utvecklingen. Bland annat går Volvo upp till en tredjedel.

Särskilt iögonfallande är det eftersom siffrorna legat stilla fram till förra året efter att ha ökat under början av 2000-talet.

Vad beror det på?

Enligt de rekryterare och valberedare Fokus har talat med finns det flera faktorer som samverkar till en »ketchupeffekt« .

För enkelhetens skull bör man kanske börja med de som dykt upp det senaste året.

Efter att andelen kvinnor i styrelserna börjat krympa i stället för växa, började dåvarande finansminister Anders Borg prövande prata om kvotering i intervjuer. Under våren 2014 följde en intensiv debatt om jämställdhet i styrelserna, som nådde orkanstyrka efter Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrups uttalande i Ekots lördagsintervju om att det saknades kvinnor med rätt kompetens. Med feministiskt initiativs valframgångar i ryggen slog Stefan Löfven i sin regeringsförklaring fast en tidsplan: når styrelserna inte 40 procent till 2016, kommer ett lagförslag om kvotering.

kvinnornaitoppenWEBB
Toppentré. Catharina Elmsäter Svärd, Gunilla Carlsson, Ewa Björling och Lisa Kaae har alla tagit plats i ett börsbolags styrelse i år.

Debatten ledde också till att Kollegiet för svensk bolagsstyrning satte i gång rundabordssamtal och enkäter med bolagen om hur man kunde åstadkomma jämnare könsfördelning genom självreglering. Resultatet blev flera skärpningar av bolagskoden, som trädde i kraft i början av året. Bland annat gjordes könsfördelningen i styrelsen till en bolagsstämmofråga. Valberedningarna ska kunna redovisa hur de arbetat med att öka mångfalden, och om de inte kan redovisa det måste de kunna förklar varför. Kollegiet rekommenderar också ägare och valberedning att göra årliga uppföljningar för att se om det behövs ytterligare åtgärder.

Marianne Nilsson är ansvarig för ägarfrågor på Swedbank Robour och har i år suttit i valberedningen för bland annat Electrolux, Ericsson och Getinge. Hon menar att debatten har haft effekt.

– Valberedningarnas kontinuerliga arbete med frågan är en viktig orsak. Kvoteringshotet och även Kollegiets initiativ har också medfört att allt fler ägare insett vikten av att faktiskt genomföra förändringar, säger hon.

Bortom den allmänna debatten finns det även andra, mer lågmälda förändringar som påverkar.

En är att företagen bantar sig ner mot jämställdhet. Mönstret från Investors styrelse finns även hos Ericsson och Skanska. Hos Telia Sonera ökar andelen kvinnor trots att antalet styrelseledamöter sjunker.

En annan sak som ändrats är hur valberedningarna rekryterar. Michaël Berglund på Berglund Executive Search säger att firman haft en ökad efterfrågan på rekryteringsexpertis till styrelser i år.

– Jag har märkt ett ändrat beteende. Traditionellt har man mer sällan använt rekryteringstjänster för styrelsen, utan mer för ledningen, säger han.

– Försöken att hitta kvinnor verkar inte bara bero på att företagen känner press, utan det är också en stämning av att det är bra. Undermedvetet kan det också ha påverkat att några bastioner fallit. Jag tänker då exempelvis på generationsskiftet i Industrivärden, som varit en ganska konservativ värld.

Och när Sara Öhrvall jämför med sina tidigare erfarenheter ser hon tydliga skillnader.

– Nu är det rekryterare som ringer, det är en formell intervjuprocess, man tar referenser och mappar kompetens mot en tydlig kravprofil, säger hon.

Hon lyfter också fram det hon kallar »infrastruktur« för att kartlägga kompetenta kvinnor, som researchfirman Women Executive Search.

Från andra sidan bordet bekräftar Investors valberedningsordförande Hans Wibom bilden att valberedningarna mer aktivt söker sig utanför sina egna nätverk.

– Det gäller nog många bolag att de breddat sin bas när de letar lämpliga styrelseledamöter. Förr tittade man främst på personer man jobbade med eller träffat i andra sammanhang. I dag finns det ingen begränsning i var man kan söka styrelsemedlemmar, säger han.

Sara Öhrvall kopplar förändringen till att man i dag på många håll har en annan syn på vad en styrelse ska göra – något hon själv är ett exempel på.

– Framtidssäkring har blivit en viktigare uppgift. Styrelsearbete handlar allt mindre om ekonomisk uppföljning, även om det alltid är grundbulten. Det gör att man behöver en styrelsekomposition som är mer dynamisk och mångfacetterad.

I så fall skulle det innebära ytterligare en förändring: en annan syn på vad som är viktiga meriter. Därmed blir det klassiska kravet på vd-erfarenhet kanske mindre viktigt.

Det är svårt att med säkerhet fastslå om den tendensen påverkat vårens rekryteringar, men det finns exempel som liknar Sara Öhrvalls. Som Handelsbankens rekrytering av den danska försäljningschefen Lise Kaae. Inte heller hon har vd-erfarenhet. Handelsbanken, som anlitat ett rekryteringsföretag för att hitta henne, lyfter i stället fram hennes kunskaper om e-handel och hennes internationella erfarenhet.

Man kan också notera att det finns flera kvinnliga politiker på listan över nyrekryteringar. Bland andra de före detta alliansministrarna Ewa Björling, Catharina Elmsäter Svärd och Gunilla Carlsson.

Skulle de rekryteringskanalerna bli viktigare, skulle det öppna för fler kvinnor. Just nu är det nämligen ledningsgrupperna som halkar efter. Där är kvinnorna fortfarande bara 19 procent.

Det är med andra ord en bit kvar innan tidningarna slutar skriva om Sara Öhrvalls kön. Fast det gör inte så mycket, tycker hon – och kastar in ännu en faktor i leken:

– Visst är det tråkigt att rapporteringen fokuserar på att jag är kvinna. Fast jag kan känna: ja, men om det gör så att en enda tjej i världen tänker att hon också kan bli styrelseledamot i ett företag, då är det värt det. Någonstans behövs det förebilder för att fler ska våga slå sig fram.

Fakta | Siffror

70% av ledamöterna i börsbolagens styrelser hade vd-erfarenhet 2013. 

2063 är året då börsbolagens ledningar blir jämställda med nuvarande takt. 

14 av börsens vd:ar var kvinnor 2014.

Källa: Allbright.

Fakta | Ketchupeffekten

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar kraftigt i år.

grafik

Tryck på bilden för att förstora den.