Regeringen tiger om miljonskuld

Text: Leif Holmkvist

Bild: Scanpix

I förra veckans nummer kunde Fokus, med stöd i en omfattande dataläcka, presentera den bolagsstruktur som finansmannen Hans Thulin hade i skatteparadiset Cooköarna. Enligt dokumenten fanns minst cirka 120 miljoner kronor i ett av bolagen så sent som i oktober 2008.

Pengarna borde ha varit intressanta för svenska staten. Thulin var då en av dem som var skyldiga skattebetalarna mest och gjorde allt han kunde för att slippa betala.

Finansmannen Hans Thulins fastighetsbolag försattes i konkurs 1991 med omkring tre miljarder kronor i skulder. Han hade själv gått i borgen för lån på 800 miljoner och försattes i personlig konkurs. Fordringarna hos bland annat dåvarande Götabanken och Nordbanken togs över av statliga Securum Finans och Venantius, som sedan 2008 ägs av Svensk Exportkredit, SEK, och är under avveckling.

Den 5 augusti 1997 avslutades Hans Thulins konkurs, men hans personliga skuld till staten kvarstod, 50,8 miljoner kronor som med räntor vuxit till nästan det dubbla.

Den 7 september 1998 ringde telefonen hos handläggaren Per Stenmark på Venantius dotterbolag VF Finans. Det var Hans Thulin som förklarade att han satt i en »trist situation« med nära en miljard i skulder. Han erbjöd sig dock att betala en procent.

Per Stenmark förklarade att han inte hade mandat att göra upp och måste dessutom först ha en tillgångsredogörelse från Thulin och hans dåvarande hustru för att ens ta frågan vidare. Hans Thulin ville inte tala om var han bodde, utan bad Stenmark skicka formuläret till advokat Hans Strandberg, vilket skedde. Sedan hördes inte ett ord från Thulin på tre år.

Den 18 maj 2001 ringde Hans Thulin igen. Han förnyade sitt erbjudande, men ville veta hur stora skulderna blivit. Nu bad han Per Stenmark skicka sammanställningen till advokat Bo Lindqvist på Baker & McKenzie i Stockholm. Brevet skulle få stor betydelse för den fortsatta processen.

2007 skulle Hans Thulins skulder normalt ha preskriberats. Men VF Finans hävdade att den tioåriga preskriptionen brutits genom förhandlingarna och brevet 2001. Hans Thulin har nekat till att ha fått något brev.

Den 26 maj 2009 dömde Stockholms tingsrätt Thulin att betala skulderna samt VF Finans rättegångskostnader på drygt 300 000 kronor. Rätten ansåg att han var underrättad genom brevet till Baker & McKenzie eftersom han själv hade begärt sändning dit.

Hans Thulin överklagade, men förlorade den 6 oktober 2010 i Svea hovrätt. Han begärde då att Högsta domstolen skulle pröva fallet, men nekades prövningstillstånd den 20 oktober 2011.

Thuliln fortsatte dyka upp på listorna över de med mest skulder. I januari var skulden med ränta 179 miljoner kronor. Men den 23 januari i år meddelade plötsligt SEK att Kronofogden inte längre behövde driva in Hans Thulins skulder. Någon motivering behöver fordringsägaren inte ange. Det vanligaste skälet är att en uppgörelse skett i form av ett ackord, där gäldenären betalar en mindre del av skulden. Sedan skriver borgenären av resterande skuldbelopp.

Enligt en källa till Fokus har Hans Thulin gjort upp med SEK. Hans tidigare propåer om en procent tyder inte på några större summor. Om och hur mycket Thulin har betalat, och i så fall hur mycket av skattebetalarnas pengar man har efterskänkt, vill det statliga SEK inte säga.

– Inga kommentarer, du får tala med styrelseordföranden, säger finansdepartementets företrädare i SEK:s styrelse, kanslirådet Lotta Mellström.

– Inga kommentarer, upprepar styrelseordföranden Lars Linder-Aronson på alla Fokus frågor.

Fokus har också ställt frågan till Hans Thulin via mejl, utan att få svar.

Bakgrund | Samarbete med BBC och Le Monde

International Consortium for Investigative Journalists, ICIJ, i Washington, som har fått ta del av den historiska läckan från skatteparadisen, är en oberoende sammanslutning av grävande journalister. Materialet har bearbetats av journalister och tidningar i ICIJ:s nätverk, bland dem brittiska BBC och The Guardian, franska Le Monde, tyska Süddeutsche Zeitung och The Washington Post samt ytterligare över 30 medier världen över. Fokus är ICIJ:s svenska partner i projektet. Varje tidning publicerar i dagarna egna artiklar med utgångspunkt i materialet. Frilansjournalisterna Fredrik Laurin och Leif Holmkvist har arbetat med Fokus del av granskningen. Följ rapporteringen om läckan på Twitter, via hashtaggen #offshoreleaks.

Läs de hittills publicerade artiklarna i projektet:

"Avslöjad i läckan"

"Skatteparadisens hemlighet"

"Svenskarna i skatteparadisen"

ICIJ:s huvudreportage: "Sekretess till salu"

"Ferdinand Marcos dotter kopplad till Karibisk trust"

"Grekiska skattemyndigheter har lite kunskap om medborgarnas offshore-bolag"

"Mongoliets vice talman avgår efter avslöjande om hemliga bankkonton"

"Hustrun till kanadensisk senator skeppade pengar till skatteparadis"

"Thailändsk politiker och Mugabe-bulvan exponerad i offshore-läckan"

"Nominee-directors koppplade till militär underrättelsetjänst"

"Så analyserade ICIJ dataläckan"

"Sannolikt det största journalistiska samarbetet i historien"

Läs fler artiklar på www.icij.org/offshore.