Rekordmånga skuldsatta tvingas söka hjälp

Aldrig förr har så många svenskar ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Och allra störst är ökningen bland unga i gruppen 18-30 år.

Text: Joakim Hugert Lundberg / TT

Bild: TT

Den som har så höga skulder att den inte kan återbetala inom en överskådlig tid kan vända sig till Kronofogden för att ansöka om skuldsanering. Under första halvåret i år gjorde cirka 17 500 personer en sådan ansökan om skuldsanering, enligt färsk statistik från myndigheten. Det motsvarar en ökning med 24 procent jämfört med samma period i fjol.  

– Vi har aldrig tidigare tagit emot så många ansökningar, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden. 

Sammantaget har cirka 52 000 svenskar en pågående skuldsanering just nu. 

– Det är ett resultat av en lång period med låga räntor, där det har varit lätt att betala på kredit och mycket hamnar på avbetalning, säger Per-Olof Lindh. 

Allra störst ökning märks i gruppen 18-30 år. Här har antalet ansökningar ökat med 36 procent. 

– Det är en oroande utveckling, men tyvärr inte särskilt förvånande. Det är ett tecken på att folk kämpar med sin privatekonomi, säger Lindh. 

Ansökningarna har ökat i hela landet, men i varierande grad. I Kronobergs län är ökningen 51 procent, medan den i Gävleborg endast är 6 procent. 

Men att rekordmånga nu vänder sig till myndigheten innebär inte per automatik att fler beviljas skuldsanering. Drygt 6 av 10 får avslag på sin ansökan. 

– Många som söker gör det på felaktiga grunder. Man tror att skuldsanering innebär en snabb lösning, men ofta kan man förvärra sin situation genom att sitta och vänta på ett avslagsbeslut, när man i stället hade kunnat påbörja andra lösningar, säger Per-Olof Lindh. 

Han lyfter fram flera faktorer som folk behöver ha i åtanke. 

– Du behöver ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder. Du behöver kunna visa att du gjort ansträngningar för att förbättra din situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna eller kommit till rätta med ett spelmissbruk. 

Det ska vara tydligt att man inte kommer att kunna betala av dina skulder inom en period på cirka sju till 15 år. 

Många ansöker om skuldsanering när de hamnat i mer tillfälliga ekonomiska bekymmer, enligt Lindh. Men det är inte den gruppen skuldsanering riktar sig till. För dem är det bättre att titta på andra lösningar än att lägga tiden på en ansökan. 

Myndighetens budskap är att agera tidigt och inte gömma huvudet i sanden. 

– Vi rekommenderar folk att göra det test som finns på vår hemsida, där de som funderar på skuldsanering snabbt kan få ett svar om de uppfyller kraven eller inte. 

Vårt bästa råd därefter är att ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. De hjälper dig hela vägen så att sannolikheten att få skuldsanering, och att klara av den, ökar, säger Per-Olof Lindh. 

Så många är skuldsatta

Sammantaget har cirka 52 000 personer en pågående skuldsanering just nu hos Kronofogden. 

393 781 personer fanns registrerade hos Kronofogden vid årsskiftet, en ökning med 0,7 procent jämfört med föregående år. 

Den sammanlagda skulden hos privatpersoner ligger på rekordhöga 114 miljarder kronor, en ökning från 101 miljarder sedan årsskiftet. Medianskulden per person låg vid årsskiftet på 70 700 kronor. 

80 procent är skulder till privatpersoner och företag, som till exempel är kopplade till lån, krediter, konsumtion och telefoni. Resterande 20 procent är skulder till stat och kommun. 

Statistiskt sett har personerna i Kronofogdens register en lägre utbildningsgrad, lägre sysselsättningsgrad och hälften så stora inkomster, jämfört med motsvarande grupp i samhället som inte har skulder. 

Två tredjedelar av personerna är män, medelåldern ligger på 46 år och det finns en kraftig överrepresentation av utrikesfödda i statistiken. 

Källa: Kronofogden 

***