Riksbanken fingrar på upp-knappen

Minst en höjning väntar i höst.

Text: Annika Andersson, Olle Lindström / TT

Bild: TT

Inflationen ligger kvar på en hög nivå och den ekonomiska expertisen är enig om att Riksbankschefen Erik Thedéen höjer räntan ytterligare en gång vid direktionens räntemöte nästa månad. Det blir då den sjätte höjningen sedan våren 2022 då räntan höjdes över noll för första gången på sju år. Somliga bedömare tror att det även blir en sjunde höjning i november.. 

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson konstaterade att inflationen under juli i stort låg i linje med förväntningarna. Och att prisutvecklingen har kommit närmare Riksbankens prognoser jämfört med i juni. 

– Det är en liten lättnad för Riksbanken, säger Isaksson. 

Samtidigt är inflationen fortsatt hög. Och en räntehöjning i september är därför närmast självklar. 

– Däremot kanske man inte höjer i november om inflationen fortsätter att sjunka, säger Isaksson. 

SEB-ekonomen Olle Holmgren är inne på samma spår. 

– Det är ganska mycket i linje med förväntningarna, det är inget som sticker ut så jättemycket. Livsmedelspriserna ökade en del men det brukar de göra i juli. Det är en reversering av att man brukar sänka dem i juni, när midsommarhelgen inträffar. 

Vad betyder detta då för Riksbankens kommande besked? 

– Det är ganska neutralt, det är positivt att det inte kommer några nya uppåtöverraskningar om man tittar på de senaste 1,5 åren. Det är fortfarande en väldigt hög inflation, även om det finns tecken på att den är på väg ned. Men det är väldigt stor sannolikhet att Riksbanken höjer i september. 

Bankens prognos är att höjningen i september blir den sista, men det förutsätter att inflationen faller ordentligt i höst. 

Handelsbankens ekonomer tror däremot att Riksbanken höjer styrräntan även i november, och att den därmed hamnar på 4,25 procent i november, från dagens nivå på 3,75 procent.  

Tjänsteinflationen är fortsatt oroande hög, och återigen stigande bränslepriser och ånyo en svagare krona är några faktorer som gör att inflationen sjunker långsammare än vad många andra bedömare tror, är Handelsbankens syn. 

Torbjörn Isaksson tror inte att matprisuppgången i juli behöver vara början på ett nytt prisrally på livsmedel. Under sommaren spelar säsongsmässiga effekter stor roll. 

Inflationen i siffror

Inflationstakten, prisökningarna på årsbasis enligt det breda måttet KPI, var 9,3 procent i juli, samma som i juni. Ekonomernas snittprognos låg på just 9,3 procent. 

Den så kallade KPIF-inflationen, där ränteeffekter på prisutvecklingen räknats bort, var också oförändrad på 6,4 procent. Det var marginellt lägre än väntat. 

Riksbankens mål är att hålla KPIF-inflationen på 2 procent. 

KPIF-inflationen exklusive energipriser – den så kallade underliggande inflationen – var 8,0 procent. Det kan jämföras med 8,1 procent i juni och förväntade 8,0 procent. 

Källa: SCB, Bloomberg 

***