Riksbankens besked: Då höjer vi räntan

Text: Redaktionen

Bild: TT

Riksbanken lämnar räntan oförändrad på -0,25 procent och nästa planerade räntehöjning är kring årsskiftet, visar det färska penningpolitiska beskedet.

Beskedet överraskar marknadsbedömare eftersom de flesta har utgått från att riksbanksdirektionen inför det senaste mötet skulle fästa vikt vid att makrosiffror och handelskrig medför en inbromsning i världsekonomin och därmed även den svenska ekonomin. Och att man därmed skulle ge besked om att en räntehöjning skjuts upp.

En justeringen gör dock Riksbanken, som nu drar ner takten på räntehöjningarna. Om tre år spår Riksbanken att reporäntan ligger på låga 0,4 procent, vilket kan ställas mot den tidigare prognosen om 0,9 procent.