SAS ansöker om konkursskydd i USA

SAS ska rekonstrueras. Nu meddelar bolagets ledning att man företaget ansöka om konkursskydd i USA, ett så kallat Chapter 11-förfarande.

Text: TT

Bild: Johan Nilsson / TT

Enligt bolaget görs detta för att SAS Forward, den sedan tidigare etablerade räddningsplanen, ska kunna genomföras. Processen kommer att ta mellan 9 och 12 månader, uppger bolagets vd Anko van der Werff på en pressträff. Beslutet fattades under tisdagsmorgonen.

– Detta steg är en markering för nästa steg i processen, säger Anko van der Werff.

Enligt SAS är Chapter 11-förfarandet ”ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för att rekonstruera bolag med verksamhet i flera jurisdiktioner och har använts av ett flertal stora internationella flygbolag för rekonstruktion”.

Att den juridiska processen inleds just i USA beror enligt SAS på att processen där ger vissa fördelar som hade gått förlorade i andra länders rättsliga system.

– Det viktiga är att det här handlar om konkursskydd, det handlar inte om en konkurs utan det handlar om finansiell rekonstruktion. Nu kan vi göra det samtidigt som vi håller verksamheten i gång. I vissa andra länder hade vi potentiellt fått större påverkan på verksamheten, säger Anko van der Werff.

Nu ska SAS sträva efter att komma överens med viktiga intressenter och rekonstruera bolagets skulder och dessutom ta in nytt kapital.

– Vi har utforskat olika alternativ, Chapter 11 är det bästa för att nå SAS mål. Vi behöver stärka vår balansräkning och konvertera skulden till kapital, säger SAS styrelseordförande Carsten Dilling.

Någon direkt koppling till strejken har beslutet inte men gårdagens besked från pilotfacken har däremot accelererat processen, enligt Anko van der Werff.

– Styrelsen måste skydda bolaget, säger han.

Avsikten med förfarandet är att SAS ska rekonstrueras. Enligt bolaget finns tillräckligt med likviditet i bolaget, för att uppfylla förpliktelserna på kort sikt. Pilotstrejken som blev ett faktum i går har dock negativa effekter på denna, skriver SAS.

Enligt SAS kommer verksamheten inte att påverkas av Chapter 11-förfarandet, schemalagda avgångar kommer att gå, och SAS bokningar, kundservice och SAS bonus påverkas inte heller. Strejken påverkar dock bolagets trafik. SAS skriver också att bolaget ”kommer att fortsätta göra återbetalningar av biljetter och uppfylla åtaganden gällande resekuponger och betalningar eller krediter hänförliga till bagage eller serviceanspråk i enlighet med sina nuvarande riktlinjer”.

***