Största räntehöjningen på 22 år – mer att vänta

Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter till 0,75 procent – den största höjningen på 22 år. Samtidigt skruvas ränteprognosen kraftigt upp för de närmaste kvartalen.

Text: TT

Bild: Paul Wennerholm / TT

50 eller 75 punkter? Till slut blev det en dubbelhöjning från Riksbankens sida för att tackla den skenande inflationen.

”Liksom i omvärlden har prisökningarna i Sverige nu spridit sig allt mer och såväl varu som livsmedels- och tjänstepriser stiger sedan början av året avsevärt mer än väntat”, motiverar Riksbanken sitt beslut i ett pressmeddelande.

En höjning med 50 punkter var vad de flesta bedömare trodde att vi skulle få se. Enligt Nordeas chefekonom Annika Winsth var det bra att Riksbanken gjorde som storbankerna förväntade sig.

– Allt annat hade stökat till det. Vi har väldigt hög inflation och också hög inhemsk inflation. Därför behöver man trycka tillbaka den och det är räntevapnet som är verktyget som Riksbanken har, säger hon.

Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, är heller inte alls överraskad över den så kallade ”dubbelhöjningen” på 50 punkter.

– Det är ingen skräll i dag. Allt annat än den här höjningen på 50 punkter hade varit en skräll, säger han.

Riksbankens höjning är avsedd att signalera till alla att det är allvar nu, men också att faktiskt få ned den ekonomiska aktiviteten och kyla av ekonomin, förklarar han.

– Inflationen har dragit iväg mer än Riksbanken förväntade sig. Signalen är att Riksbanken förstår att det är allvar och försöker ta ett grepp om situationen så snabbt man kan.

Höjningen är den andra i rad för Riksbanken men fler är att vänta när man nu samtidigt kraftigt höjer ränteprognosen. Man bedömer att styrräntan ska ligga på 1,36 procent under fjärde kvartalet 2022 jämfört med prognosen 0,81 procent i slutet av april.

För andra kvartalet 2023 skruvas prognosen upp till 1,90 procent från 1,18 procent och 2,06 procent (1,81 procent) under andra kvartalet 2025.

”Direktionens prognos är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Detta utifrån att Riksbanken samtidigt ser att inflationen håller sig kvar. Nu bedöms inflationen ligga på 7,6 procent under 2022 jämfört med 6,0 procent vid tidigare prognos och 7,1 procent (5,0 procent) under 2023 för att därefter mattas av.

”Det har varit kraftiga svängningar i inflationen och inflationsutsikterna är osäkra”, skriver Riksbanken.

På aktiemarknaden fick beskedet ingen större effekt. Stockholmsbörsens tidigare fall mattades av något.

***