Telias bekymmer ligger i utlandet

Text:

Toppbild: Vilhelm Stokstad / TT

Toppbild: Vilhelm Stokstad / TT

Efter Telias haverier i Uzbekistan och andra länder i öst framstår den svenska verksamheten som den klart tyngsta och framför allt lönsammaste delen av Telia.

Den genererade under första halvåret mer än två tredjedelar av rörelseresultatet på knappt 6 miljarder kronor. De övriga bidragsgivarna är Finland, Norge och de baltiska länderna.

Lönsamhetsmässigt är emellertid den svenska verksamheten i särklass, då de övriga länderna även ska förränta goodwill (det »överpris« Telia betalade när verksamheterna köptes) som uppgick till 57 miljarder kronor vid årsskiftet. Beaktar man Finland, med goodwill på 30 miljarder kronor, är det osannolikt att den verksamheten ger marknadsmässig förräntning.

Om man betänker att Telias bekymmer – satsningarna i »Eurasien« samt Spanien – hade sin ursprungliga hemvist i finska Sonera så framstår förvärvet av Sonera 2002 som ett stort misslyckande.


Veckans Fokus – Ett kapitalt misslyckande

Den statliga kapitalisten

Telias bekymmer ligger i utlandet

Postnord största huvudvärken

Svensk el håller igång Vattenfall

Per Lindvall: Bolagsägare med dubbel agenda

Text:

Toppbild: Vilhelm Stokstad / TT