Vapenfirman köpte sig fri

Text: Leif Holmkvist

Bild: Scanpix

I morgon, den 27 februari, är det ett år sedan österrikisk polis knackade på hos greven Alfons Mensdorff-Pouilly i hans slott i Luising vid ungerska gränsen.

Han har gripits och hörts om mutbrott och penningtvätt tidigare både i Storbritannien och Österrike, men den här gången var utredarna bättre förberedda och han satt häktad i sex veckor.

Det är till greven man vänder sig om man vill sälja vapen i Centraleuropa. Han är gift med Österrikes tidigare sjukvårdsminister och anses ha goda kontakter med både näringslivstoppar och politiker.

Det är också vad BAE Systems, delägare i Saab och ansvarigt för marknadsföring av Jas Gripen i Ungern och Tjeckien, gjort sedan 15 år tillbaka. Alfons Mensdorff-Pouilly är en av flera utpekade agenter som, fullt lagligt, bistått BAE Systems vid ett antal vapenaffärer.

Men den engelska ekobrottsmyndigheten Serious Fraud Office, SFO, fann att BAE hade två lönelistor: en officiell med modesta konsultarvoden och lätt spårbara utbetalningar, en hemlig där betydligt större belopp betalades ut via skatteparadis för att muta politiker.

Förra våren pågick förundersökningar och mututredningar kring Jas Gripen i åtta länder: Tjeckien, Österrike, Schweiz, Sverige, USA, Lichtenstein, Sydafrika och Storbritannien. Mensdorff-Pouilly var bara en av flera misstänkta, framför allt riskerade höga BAE-chefer åtal.

Då började BAE undersöka förutsättningen för en »plea bargain«, en möjlighet som finns i Storbritannien och USA, vilket innebär en uppgörelse där den misstänkte medger vissa brott för att undgå rättegång och hårdare straff.

Den 29 januari åtalades Alfons Mensdorff-Pouilly i Storbritannien för mutbrott i samband med Gripenaffärerna i Tjeckien och Ungern. Men bara en vecka senare var han fri att åka till det slott i Skottland som han köpt efter Jasaffärerna.

BAE hade gjort upp med SFO och USA:s justitie­departement. Företaget medgav bokföringsbrott och att vilseledande information lämnats, men erkände inte mutbrott. BAE betalade ett skadestånd på nära 3,5 miljarder kronor i utbyte mot att alla mututredningar lades ner.

– Det är skamligt att man på detta sätt kan förhindra rättvisan, säger Sven Hirdman.

Han var tidigare krigsmaterielinspektör, sedan Moskvaambassadör och är i dag ordförande i svenska Transparency International. Uppgörelsen blir ett internationellt problem för OECD:s korruptionsbekämpning.

– Det sänder inga bra signaler att man kan köpa sig fri. Särskilt som regeringen Blair för några år sedan, med hänvisning till den nationella säkerheten, lade ner en ännu större mututredning mot BAE som sålt Tornadoplan till Saudiarabien. Jag hade hoppats att denna utredning skulle fullföljas. Och det kan inte uteslutas att Saab känt till mutorna.

Saab har hela tiden nekat, men tv-programmet »Uppdrag gransknings« reportrar tog fram dokumentet där Gripen Internationals förre marknadschef Lars Göran Fasth godkänt att Alfons Mensdorff-Pouilly skulle få 540 miljoner kronor till om Tjeckien köpte Gripen.

– Det finns flera avtal, mejl och protokoll där chefer på Saab förhandlar med BAE om ersättningsnivåer till agenterna, säger »Uppdrag gransknings« reporter Sven Bergman.

Den svenska förundersökningen mot Saab lades ner redan förra sommaren när överåklagare Christer van der Kwast gick i pension. Han tror inte att utfallet av den svenska utredningen hade ändrats om det blivit åtal i Storbritannien:

– Nej, det hade inte gjort någon skillnad. Varken Alfons eller BAE-folket var benägna att släppa någon information och jag har förhört Saabfolket uppifrån och ner. Jag anser det välgrundat att lägga ner.

Christer van der Kwast är positiv till »plea bargain« för att i förundersökningar få fram information i utbyte mot viss stafflindring, men inte för företag:

– Bolagen förhandlar bort straffansvaret för individer, de köper sina direktörer fria. Tre miljarder låter mycket, men det är småpengar i vapenaffärer. BAE måste ha skrattat hela vägen till banken.

– BAE behövde inte ens medge att de mutat, bara att de haft ett upplägg som möjliggjorde mutor. Saab kan säga att Gripen inte sålts med mutor, trots att man betalade stora summor för att täcka kostnader hos BAE.

Nu kan Saabs vd Åke Svensson andas ut och gå vidare i karriären som vd för Teknik­företagen inom Svenskt Näringsliv.

Fakta | BAE Systems

BAE Systems är världens näst största vapentillverkare. Koncernen omsatte i fjol 260 miljarder kronor och har 107 000 anställda.

I Sverige heläger BAE Systems företagen Hägglunds med 1 200 anställda och Bofors med 500 anställda. Dessutom är BAE näst största ägare av Saabkoncernen med 20,3 procent av aktierna. BAE är Sveriges största vapentillverkare och svarar för en fjärdedel av krigsmaterielproduktionen.

1995 började Saab och BAE samarbeta kring försäljningen av Jas. De bildade senare det gemensamt ägda försäljningsbolaget Gripen International, som 2005 blev helägt dotterbolag till Saab.

2004 började brittiska Serious Fraud Office, SFO, utreda misstänkt mutbrott i affärerna med Jas Gripen till Sydafrika, Tjeckien och Ungern.

2007 inledde överåklagare Christer van der Kwast en förundersökning om Saabs roll. Han samarbetade nära med britterna, men lade ner förundersökningen i juni 2009. Han ansåg sig inte kunna styrka uppsåt i Saabs transaktioner med BAE som sedan gick vidare till agentprovisioner.