Vattenfall ökar produktionen av kärnkraft

Vattenfall ökar kapaciteten i Forsmark 1. Åtgärden väntas kapa energipristopparna i södra Sverige.

Text: TT

Bild: Robert Gabrielsson / Vattenfall

Vattenfalls reaktorer i Forsmark, vid den uppländska kusten, har sparkapital. Det går att kräma ur mer energi. För några år sedan höjdes effekten vid Forsmark 2, nu är det ettans tur. Från senare delen av sommaren kan dessutom tvåans effekt ökas med 100 MW eller tio procent mer än i dag, i två steg.

Enligt Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls ansvarige för kärnkraft, innebär det här det största tillskottet av planerbar kraft under hela 2020-talet, alltså exklusive vindkraft som inte går att reglera på samma vis.

Tillskottet blir extra viktigt vintertid, när det blåser dåligt, och då främst i södra Sverige. Förväntningen är att den ökade produktionen i Forsmark kan komma att kapa energipristopparna.

– Ja, det kommer det ju att göra i någon mån, säger Torbjörn Wahlborg.

Potentiellt kan även Forsmarks tredje reaktor öka kapaciteten, men det krävs mer investeringar och något sådan beslut är inte taget, men heller inte uteslutet, enligt Torbjörn Wahlborg.

Att Vattenfall inte har ökat kapaciteten i Forsmark 1 tidigare, trots de skenande elpriserna, hänger ihop med kapacitetsproblem i elnätet. Men nu har Vattenfall hittat en lösning ihop med Svenska Kraftnät, enligt Wahlborg.

Helt i hamn är det dock inte. Tillstånden från Svenska Kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten är inte färdiga ännu.

***