»Vi ger besked om ansvarsfrihet på stämman«

Text:

Bild: Mareike Timm

– Vi ska undersöka den här frågan och ger besked på stämman när det är dags för den.

Är andra ägare införstådda i hur ni ska rösta?

– Det får vi se. Vi har inte påbörjat den här hanteringen än. Vi kommer säkert att diskutera med andra ägare men vi lämnar besked på stämman.

På förra stämman fick staten hård kritik från Aktiespararna för att ni gav styrelsen och vd:n ansvarsfrihet. Sedan dess har fler höga chefer fått gå på grund av nya uppgifter som framkommit. Hade Aktiespararna rätt?

– Vi har tagit vårt ägaransvar genom att byta ut i praktiken hela styrelsen. Det är också så att koncernchefen avgick och nu har vi ny koncernchef. Vi har stort förtroende för den nya styrelsen och den nya koncernchefen. Den här gången är det annorlunda, för revisorerna har varken sagt bu eller bä. Det gör läget lite märkligt. Jag ställer mig lite frågande till varför revisorerna gör på det här viset. Men vi ska hantera det när det är dags för stämma.

Har den nya styrelsen vänt på tillräckligt många stenar nu?

– Det får du fråga den om. Men jag vet att man varit väldigt ambitiösa och tagit in Norton Rose, ett stort amerikanskt företag, som gör en ordentlig djupdykning inte bara i Uzbekistan utan även i andra affärer. Min bedömning är att styrelsen tar det här på största allvar.

Bör utredningen från Norton Rose offentliggöras?

– Det är en fråga för styrelsen. Jag är inte insatt i detalj, men jag inser att det finns känsliga inslag som har både med affären och personer att göra. Så det är en grannlaga uppgift för styrelsen att bestämma hur mycket man kan publicera. Allt annat lika är det naturligtvis bra att ju mer man kan publicera desto bättre. Men jag har viss respekt för att i det här fallet kan det vara lite svårt.

Men om det står mellan att förlora miljarder eller vända på en sten till?

– Det är en fråga för styrelsen. Vi har en styrelse för att ta den här typen av beslut.

Och du har ingen åsikt?

– Om jag har det så tar jag det med styrelseordföranden.

Hur ser du på att myndigheter i allt fler länder, senaste USA, börjat granska Telia Soneras affärer i Uzbekistan?

– Desto viktigare att Telia Sonera själva gör ett ordentligt grävarbete som man gör vad jag förstår med Norton Rose. Jag är väldigt nöjd med att ett av de första besluten som den nya styrelsen fattade var att initiera en sådan här rapport.

Hur länge till blir staten kvar som ägare i Telia Sonera?

– Vi har inget mandat att sälja Telia-aktierna i riksdagen, och så länge vi har en sådan parlamentarisk situation är frågan inte aktuell.

Fakta | Ansvarigt statsråd

Peter Norman, finansmarknadsminister, ansvarigt statsråd för företag där staten har ett ägande. I Telia Sonera äger staten 37,3 procent.

Om Lars Nyberg inte beviljas ansvarfrihet på bolagsstämman kan företaget driva en process mot honom.

Läs mer:
Hennes värsta föreställning