»Lockpriser har nästan upphört«

Text:

– Eftersom Sverige har ett grundproblem där det är brist på bostäder och ett alldeles för lågt byggande är det inte en bostadsbubbla. Det är en stor efterfråga på bostäder som lett till en stark prisutveckling för att det inte finns tillräckligt med bostäder.

Hur tycker du att systemet med accepterat pris fungerar i dag?

– Accepterat pris infördes 2011 och sedan dess ser vi att spannet mellan utrops- och slutpris har minskat och varningar om lockpriser har nästan upphört. Sedan kan enskilda objekt fortfarande dra i väg mycket men det beror främst på att vi ser en stark efterfrågan.

Att lägenheter i Stockholm går upp både en och två miljoner över utropspris – innebär inte det att accepterat pris har ersatts av lockpriser?

– Det är en kraftig bostadsutveckling i riket, mer i vissa stadsdelar och tillväxtorter än andra, och det gör fastighetsmäklarnas jobb svårare för att få en förståelse för marknaden. Hysteriska budgivningar  sker i storstäder där det är påtaglig brist på bostäder. Det är inte fastighetsmäklarna som bidrar till den här utvecklingen utan det handlar om utbud och efterfrågan.

Vilka skulle konsekvenserna bli om amorteringskrav infördes?

– Det skulle få betydande konsekvenser både för enskilda individer och bostadsmarknaden. Bankernas restriktiva utlåning är den faktor som påverkar allra mest. Därför är en mjuk övergång till en amorteringskultur bättre än plötsligt förändrade krav.

Vilka råd har du att ge till den som står inför att köpa sin första bostad?

–Det låter trivialt men det är viktigt att noggrant tänka igenom sitt köp. Samt att ha koll på sina ekonomiska ramar och se till att ha ekonomisk marginal i vardagen.

Fem frågor | Ingrid Eiken

Ingrid Eiken är vd på Svenska Mäklarsamfundet. Bostadsmarknaderna i storstäderna börjar närma sig en överhettning och skillnaden mellan utgångspris och slutpris växer, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.