»Man skulle vara i en väldigt svår situation«

Text: Maggie Strömberg

Bild: viking line

Vad har ni sagt om båtolyckan i Italien på ditt jobb i veckan?

– Det var svårt att förstå att det kunde hända med alla de procedurer och regler som finns kring sjöfart. Och det var ett så stort fartyg, med så många människor ombord. Men det kan ju komma fram en annan bild av händelsen, det vet man inte ännu.

Varför måste kaptenen vara sist av båten vid en olycka?

– Den som är högst i rang har det högsta ansvaret för passagerarnas säkerhet. Det är viktigt att man gör sitt yttersta för att leda säkerhetsorganisationen och evakueringen. I något skede bör förstås även besättningen lämna fartyget, men då ska alla vara evakuerade. Vad som händer med den befälhavare som inte följer det vill jag inte spekulera i. Det ska inte hända. Man skulle vara i en väldigt svår situation i alla fall.

Har du själv varit i en nöd­situation?

– Nej, personligen har jag inte det. De är ganska sällsynt förekommande på stora passagerarfartyg. Man tränar på sina rutiner för att sådant här inte ska kunna hända. Någonting har fallerat i rutinerna här, det kan jag säga.

Kan vem som helst bli kapten eller görs det någon lämplighets­prövning?

– Först utbildar man sig, sedan gör man praktik och jobbar sig upp på fartyget. När man har rätt erfarenhet och sjökaptenbehörighet så kan rederiet utse en till befälhavare, om man bedöms som en lämplig person att ha det förtroendet.

Hur är jobbet, blir det inte långtråkigt på sjön?

– Tråkigt? Nej, det har jag aldrig tyckt. Jag har alltid trivts på sjön. Sjöfart som näring är väldigt intressant och den ena dagen är inte den andra lik. Det händer mycket, vädret skiftar och man har en vacker vy och en vacker natur omkring sig.