»Politiken utgår från storstädernas livsstil«

Text:

Bild: Cata Portin

Hur kommer det sig att feministiskt initiativ diskuterar landsbygdspolitik?

– Vi är en spegling av var våra medlemmar finns. Efter valet sitter vi i kommunfullmäktige i flera kommuner på landsbygden, inte bara Simrishamn där jag själv bor.

Vad är feministiska landsbygdsfrågor?

– Det handlar om saker som att kunna ta sig fram kollektivt och att kunna kombinera föräldraskap med arbete. Den kraftfulla urbaniseringen gör att jobben försvinner och kommunikationer och service fungerar inte. Politiken utgår från de erfarenheter och den livsstil man har i storstäderna. Ett exempel som är tydligt här i Skåne är att staten inte fördelat pengar till kommunerna så att exempelvis förskolor och skolor bättre kan ta emot människor som flyr.

Moderaten Per Schlingmann pekar på att det exempelvis är i storstäderna som kvinnors löner går om mäns. Är inte urbaniseringen en jämställdhetsmotor?

– Det är en alltför snäv analys. Man måste också tänka på vad urbaniseringen innebär för hållbarheten. Det är på landsbygden som den ekologiska maten och materialet till våra hållbara hus ska växa. Urbaniseringen skapar också ett vardagsliv som är snudd på omöjligt att få ihop, vilket i hög utsträckning drabbar kvinnor i form av stress.

I en dokumentär om dig uttalar en partiaktiv att simrishamnsborna »äter och bajsar« och att hjärnan inte aktiveras så mycket. Vad säger det om er?

– Det är ett olyckligt uttalande. Det var ett uttryck för en frustration över att förändringsarbete går trögt. Vi har alltid fått höra att vi är elitister. Men i det här fallet är vi ju en del av det samhälle som vi pratar om. Många av oss har bott här i decennier, vi har våra barn i skolan här och våra föräldrar på servicehemmen.

På stämman föreslås din roll byta namn från talesperson till partiledare. Överlever du Jan Björklund på posten?

– Haha. Det är medlemmarna som väljer, men jag hoppas ju att kunna ta en ledande roll när vi kommer in i riksdagen 2018.

Fakta | Fem frågor

Gudrun Schyman är partiledare för feministiskt initiativ.