S problem – »tiden då alla skulle med är förbi«

Text:

Bild: Pressbild, Katalys

Varför slutade socialdemokratin på 28 procent i valet?

– Ett stort misstag tror vi är att man inte har anpassat sig till det nya politiska landskapet. Men vi är väldigt hoppfulla och lyfter flera möjligheter, som att föra en ny ekonomisk politik som utmanar den nyliberala ekonomiska modellen.

– Det finns möjlighet att använda sig av vänsterpopulism för att tydliggöra konflikter, det finns stora möjligheter för stora reformer och socialdemokratisk reformism. Men, man tog inte tillvara på de här möjligheterna i valet, utan fortsatte på samma spår och tog sig inte från 90-talet och anpassade sig till 2020-talet.

Hur menar du?

– I det här nya politiska landskapet med ett nytt politiskt temperament har vi sett att ideologisk tydlighet lönar sig. V, C och SD går framåt och är väldigt tydliga och håller fast vid en ståndpunkt. S valde en otydlig valstrategi som sträckte sig åt alla håll i det politiska landskapet.

– Vi menar att S måste tydliggöra vems intressen man utmanar och vilka man försvarar. Tiden då »alla skulle med«är förbi.

Så vad måste hända nu?

– Vi tror att det kan vara farligt att tänka kortsiktigt, och tro att man kan stoppa högerpopulismen genom en mittenorientering med liberala partier. En Macron-rörelse mot mitten. Kortsiktigt kanske man kan stoppa SD under fyra år men långsiktigt kommer det att finnas stora problem att ge SD det här oppositionsutrymmet.

– S måste inse ett detta var en valförlust, som inte ger möjligheter till en progressiv vänsterpolitik. Samt att man måste ta fram en ny ekonomisk politik, lämna pensionsgruppen och föreslå ett nytt pensionssystem och ta fram en ny social bostadspolitik. De måste också långsiktigt satsa på opinionsbildning och göra om partiorganisationen så att man möjliggör en politisk rörelse.

Ska S befinna sig i opposition eller bör man ingå i en regering, som blir blocköverskridande på något sätt?

– Makt och regering, inte till vilket pris som helst. Målet kan inte vara att ha Stefan Löfven som statsminister utan att få igenom progressiv vänsterpolitik. Men vi tvivlar på om S har en tydlig politik som de driver i de här förhandlingarna.

Ska Stefan Löfven sitta kvar som partiledare?

– Alltså, Stefan Löfven har jättemycket möjligheter att driva partiet mot en politik som vi på Katalys föredrar. Så personfrågan är inte så viktig, och jag tycker ändå att Stefan Löfven med sin erfarenhet har mycket trovärdighet i den fackliga världen. Problemet är politiken, inte personen.