»Svenska broar ska hålla i 100 år«

Text:

En 200 meter lång sträcka av Morandibron i Genua rasade den 18 augusti och 43 personer omkom – hur kan sådant hända?

– Det kan vi inte säga i dag, utredningsarbetet får klarlägga det. Men det är mycket spekulationer. Det skulle kunna handla om dåligt underhåll eller brister i konstruktionen.

Hur lång livslängd har en bro?

– De svenska byggs för att hålla i minst 100 år, kraven har rent av ökat till 120 år. Det är därför vi haft något av en byggboom för broar på senare år – många närmar sig 100 år.

När Öresundsförbindelsen byggdes kom tunnelelementen färdiggjutna från Spanien, när Sundsvallsbron byggdes kom broelementen färdiga från Polen. Har man samma koll då?

– Ja, det finns EU-regler som styr det. Och man gör naturligtvis stickprov så de uppfyller kraven. Och även när man anlitar underentreprenörer har byggande företag hela ansvaret för att reglerna följs.

1980 körde fartyget »Star Clipper« på Almöbron till Tjörn som rasade och åtta omkom. Kan sådant hända igen?

– Man planerar broar så att det ska finnas stöd i vattnet. Problemet där var att det fanns ett sådant stöd, men det var anpassat för mindre fartyg. När det större »Star Clipper« körde med en del av hytten in i brobågen höll den inte. 

Är det den värsta svenska broolyckan?

– Nej, det är Sandöbron som rasade under byggtiden. 18 arbetare förolyckades. Men det uppmärksammades inte så mycket när det hände den 31 augusti 1939 – andra världskriget inleddes ju dagen därpå.