»Vi använde ordet klimatsmart mycket«

Text:

Bild: Scanpix

Du är ju författare, varför sa du ja till uppdraget att skriva miljöpartiets partiprogram?

– Även om jag är partipolitiskt obunden så delade jag partiets grundvärderingar och tyckte att det skulle vara intressant att jobba för dem. Det var också väldigt spännande att få chans att få följa en politisk process inifrån. Det är en värld man annars inte har tillgång till och när man som jag har ägnat sig åt idédebatt från ett utifrånperspektiv känns det inspirerande.

När miljöpartiet skulle beskriva vilka förväntningar de hade sa man till exempel att man, förutom bra politik, behövde »förmågan att uttrycka sig enkelt och tydligt med en bra känsla«. Vilka andra krav ställde partiet på dig?

– De ställde inga direkta krav på mig. Min roll var inte politisk, jag är ingen ideolog. I stället svarade jag för utformningen som stilist och litterär konsult.

Partiprogrammet handlar om alltifrån biologisk mångfald till global utveckling och rättvisa. Vad var svårast med att skriva programmet?

– Under sex månader har vi arbetat i en grupp som har tagit in synpunkter från hela partiet, hela tiden. Det har tagit tid men det uttalade syftet från början var just att involvera och engagera medlemmarna. Det har verkligen varit en demokratisk process som nu fortsätter. Detta är ju ett förslag till partiprogram som ska diskuteras bland medlemmarna för att sedan antas på kongressen i maj 2013.

Vilket ord hade du svårast att hitta synonymer till?

– Nu måste jag tänka. Jo, klimatsmart, det ordet användes mycket.

I och med detta, har du för alltid en miljöpartistämpel?

– Nej, jag tror att mitt övriga arbete är så pass skönlitterärt och har inte med partipolitik att göra, så det påverkar inte som om jag varit nyhetsjournalist till exempel.