»Vi måste nå fram till ett klimatavtal«

Text: Hilda Ärlemyr

Bild: TT

Vilken roll kommer du ha under förhandlingarna?

– Jag ska leda en delegation från Oxfam som kommer att kämpa för att behoven hos världens fattiga blir tillgodosedda i den nya hållbarhets- och utvecklingsagendan.

Vad är viktigast för Oxfam på COP21?

– Att avtalet tar fram resurser till klimatanpassning för fattiga människor. Till exempel behöver bönder som har ett småskaligt jordbruk kunna ändra vilka slags grödor de sår. De behöver få fler möjligheter att skydda sina hem mot översvämningar eller extrem torka, ny teknologi för att kunna förutspå väderförändringar, och fler sätt att sprida ut sina inkomstkällor.

Vad tycker du om de nya klimatmålen?

– De är mycket mer ambitiösa än de tidigare. De syftar inte bara till att minska fattigdomen i världen, utan till att utrota den. Och den nya hållbarhets-agendan riktar dessutom fokus mot de strukturella orsakerna till fattigdom, som ojämlikhet. Jag växte själv upp i en liten by i Uganda utan vatten eller el i huset. Så för mig är problemen med klimatförändringarna verkliga. Det är mina vänner som nu måste gå längre och längre för att hämta vatten ur brunnen.

Finns det en risk att COP21 överskuggas av terrorattentat och flyktingkris?

– Ja, jag tror att det finns en risk att det blir mycket fokus på säkerhetsproblematiken. Men vi har inte råd att förlora uppmärksamheten kring klimatkrisen. Vi måste nå fram till ett avtal.

Vad tror du att icke-statliga organisationer kan göra för att förmedla betydelsen av klimatmålen till allmänheten?

– Jag tror att det görs bäst genom att delta i olika sorters evenemang och offentliga klimatinitiativ. Parismötet är jätteviktigt, men det är varken början eller slutet. Olika grupper i samhället har redan påbörjat arbetet, folk byter till solenergi och försöker minska sina egna koldioxidutsläpp. Sådana initiativ måste stödjas.

Fakta | Fem frågor

Winifred Byanyima är vd för hjälporganisationen Oxfam International och deltar i klimatmötet COP21 i Paris som startar på måndag. Hon är tidigare parlamentsledamot i Uganda och har jobbat med jämställdhetsfrågor för FN.