Inför högskoleprovet

Text: Anna Ritter och Emma Härdmark

Bild: Scanpix

LISfriberg

Svar på tal

Max Friberg har själv skrivit 2,0 på högskoleprovet. I dag pluggar han på Handelshögskolan och jobbar på BliAntagen.nu, ett företag som håller kurser för att lyckas på högskoleprovet.

Går det verkligen att plugga sig till ett bra resultat?
– Ja absolut. I de logiska delarna ser vi hur eleverna gör framsteg när de lär sig känna igen de sex-sju olika diagram och tabeller som förekommer. Inför provets läsdelar lär vi dem också att dra paralleller till andra språk, engelska, franska och tyska. Det är mycket i svenskan som kan spåras dit.

Vilka fel är vanligast att göra?
– Att disponera tiden fel, hänga upp sig på svåra frågor och bli nervös. Vi lär ut lästekniker som gör att man blir mer systematisk och därmed lugnare, och även när det är dags att hoppa över en uppgift. För alla frågor är lika mycket värda, även de lätta.

Hur många gånger har du själv skrivit provet?
– En gång bara. Jag hade flax den dagen, skulle inte våga skriva det igen, det skulle ta ner mig på jorden, haha.

Max tre bästa tips

1. Öva. Läs på ordentligt innan om hur Högskoleprovet fungerar. Det är bland annat det vi sammanfattar på våra kurser.

2. Var lugn. Det blir man om man är förberedd. Då vågar man hoppa över, för det är mycket värt att hinna genom alla frågor.

3. Våga kladda. Ta med överstrykningspenna och gör provet till ditt, få utlopp för alla associationer och tankebanor.

Testa dig själv

Smakprov på frågor från provet våren 2008.

Ordförståelse

1. Falsarium
A Svårighet
B Avledning
C Sakförhållande
D Förfalskning
E Omständighet

2. Trolös
A Besviken
B Försiktig
C Svekfull
D Misstänksam
E Förvirrad

3. Gå i kvav
A Möta hinder
B Hemlighålla
C Bli bitter
D Motarbeta
E Gå under

Logiskt tänkande

4. En ljuskrona innehåller ett bestämt antal ljus som kan tändas och släckas oberoende av varandra. Hur många ljus innehåller ljuskronan?
1) Om man släcker ett ljus som är tänt, så är de tända ljusen fyra fler än de släckta.

2) Om man tänder ett ljus som är släckt, så är de tända  ljusen åtta fler än de släckta.

Tillräcklig information för lösningen erhålles:
A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

Rätt svar: 1D, 2C, 3E, 4E

Åldersexercis

Den yngsta kvinna som gjort provet var 12 år och 364 dagar (normerad poäng: 0,7), och den yngsta mannen 14 år (normerad poäng: 1,1).

Den äldsta kvinna som gjort provet var 85 år (normerad poäng: 1.2), och den äldsta mannen 83 år (normerad poäng: 0.8).

De yngsta som skrivit högsta normerade poängen 2,0 har varit 16 år, och det gäller både killar och tjejer. Den äldsta man som fått full pott var 70 år och den äldsta kvinnan 66.

Ibland händer det att någon skriver provet utan ett enda fel:

Våren 1991: 20-årig man
Våren 1996: 36-årig man
Våren 1998: 39-årig man
Våren 1999: 27-årig man
Våren 2005: 37-årig man
Hösten 2008: 35-årig man

Vetenskapligt

Gunilla Ögren på Umeå universitet är projektledare för högskoleprovet och listar saker du kanske inte visste.

Högskoleprovet har funnits sedan 1977. Men fram till 1992 var det bara personer över 25 år och med minst fyra års yrkeserfarenhet som fick göra provet.

1992 togs den studietekniska provdelen bort och ersattes med den engelska.

Provet har sedan starten konstruerats på Umeå universitet, förutom den engelska delen som görs av personer på Göteborgs universitet.

I Umeå arbetar 13 personer med att ta fram de två årliga högskoleproven.

En kvinna har skrivit provet hela 51 gånger. Hon ligger alltid på höga poäng, mellan 1,7 och 2,0. Sedan finns det också en man som skrivit provet 28 gånger.

De som hör av sig med synpunkter tycker oftast att det är för kort med tid på varje provdel.

Källor: Högskoleprovet, Umeå universitet